Pengertian Aqiqah Menurut Agama Islam

Pengertian Aqiqah Menurut Agama Islam

acara aqiqah oleh ibu dan bapak menurut agama islam

Aqiqah ( عقيقة, transliterasi: Aqiqah) adalah pengurbanan hewan dalam syariat Islam, sebagai penggadaian (penebus) seorang bayi yang dilahirkan. Hukum akikah menurut pendapat yang paling kuat adalah Sunnah muakad, dan ini adalah pendapat jumhur ulama menurut hadits. Kemudian ada ulama yang menjelaskan bahwa akikah sebagai penebus adalah artinya akikah itu akan menjadikan terlepasnya kekangan jin yang mengiringi semua bayi sejak lahir.

Pengertian Aqiqah Menurut bahasa ‘Aqiqah artinya : memotong. Asalnya dinamakan ‘Aqiqah, karena dipotongnya leher binatang dengan penyembelihan itu. Ada yang mengatakan bahwa Pengertian Aqiqah adalah nama bagi hewan yang disembelih, dinamakan demikian karena lehernya dipotong Ada pula yang mengatakan bahwa ‘aqiqah itu asalnya ialah : Rambut yang terdapat pada kepala si bayi ketika ia keluar dari rahim ibu, rambut ini disebut ‘aqiqah, karena ia mesti dicukur.

menurut ridho aqiqah Aqiqah adalah penyembelihan domba/kambing untuk bayi yang dilahirkan pada hari ke 7, 14, atau 21. Jumlahnya 2 ekor untuk bayi laki-laki dan 1 ekor untuk bayi perempuan.

Pengertian Aqiqah Aqiqah secara Lughawi

adalah rambut di kepala bayi, yang sebahagian daripada pandangan menganggap najis yang mesti dibersihkan pada usia tujuh hari, beberapa di antaranya bersaing selama sembilan belas hari. Berkenaan dengan tempat kudus yang dikaitkan dengan kanak-kanak adalah berbeda dari jumlah yang diperuntukkan kepada kanak-kanak perempuan. Kerana ia telah menjadi warisan budaya untuk orang Arab sebagai pelaksanaan syariah ini, maka haiwan itu dibuat dari tujuh hari sejak lahir dan pada masa yang sama membuat pencukur rambut dan nama nama anak itu dilahirkan. Imam Ahmad dan para ulama Jumhur berkata apabila mereka diperiksa dari segi Syar’i, yang dipanggil Aqiqah adalah Bagian atau menyembelih haiwan halal untuk dimakan mengikut susun atur Syar’i.

aqiqah secara Udhiyah.

Udhiyah atau Dhahiyyah adalah nama atau istilah yang diberikan kepada haiwan penyembelihan seperti: unta, lembu atau kambing pada Hari Idul Adha dan di Tasyrik (11, 12, 13 Zulhijja) sebagai sebahagian daripada ibadah dan bertaqarrub di Allah Subhanahu Wata ‘kepada. Seperti Bukhari dan umat Islam diperlakukan dengan Ali Ra “Rasulullah saw) memerintahkan saya untuk membahagikan semua bahagian unta (disembelih seperti Udhiyah), bercakap tentang kulit dan bekalannya ; Dan tidak memberi apa-apa dari dia (sebagai gaji) kepada pegawai yang membelinya. Dia berkata; Kami akan memberikannya dari luar. “Berdasarkan hadith, Syafii, Malik dan Ahmad tidak membenarkan penjualan sesuatu Udhiyah, kulitnya atau bahagian lain. Akan dibenarkan memanfaatkannya untuk menjadi sandal, kasut, jaket, Ruang air dan seperti mereka.

baca juga: