Tata cara Aqiqah dan Doanya

Tata cara untuk melakukan prosesi aqiqah pada umumnya sangat mudah, namun beberapa dari kita terkadang melupakan beberapa atau malah ada yang kelewatan dalam melakukan aqiqah. nah yuk dipahami ulang mengenai tata cara dan proses yang benar dalam melaksanakan aqiqah baik Anak Perempuan atau Laki-Laki.

niat aqiqah anak saat acara aqiqah bayi

1. Menyembelih Kambing

Aqiqah identik dengan menyembelih kambing. Namun, di era canggih  ini, menyembelih domba  untuk aqiqah ialah  hal yang merepotkan. Karena itu, tidak sedikit  yang melakukan pembelian  masakan domba  yang telah  siap dipakai  untuk acara aqiqah anak.

Jumlah domba  yang disembelih untuk aqiqah berbeda antara anak wanita  dan laki-laki. Bagi  aqiqah anak wanita  orang tua menyiapkan satu ekor kambing. Sedangkan untuk anak laki-laki, orang tua menyembelih dua ekor kambing.

2. Memasak Daging Aqiqah

Tata cara aqiqah selanjutnya ialah  memasak daging dari hewan yang disembelih untuk aqiqah. Soal ini, terdapat  dua pendapat ulama tentang  daging aqiqah.

Pendapat kesatu  menuliskan   usahakan  daging aqiqah dimasak terlebih dahulu lantas  dibagikan. Pendapat ke dua menganjurkan  untuk menyalurkan  daging aqiqah laksana  daging kurban, tidak dimasak terlebih dahulu.

Namun jumhur ulama lebih mengajurkan guna  memasak daging aqiqah terlebih dahulu sebelum membagikannya untuk  orang-orang. Hal tersebut  diungkapkan dalam buku  Atahzib yang ditulis Imam Al-Baghawi.

3. Memakan Sebagian Daging Aqiqah

Dari hadis yang diriwayatkan al-Bayhaqi, telah  jelas dilafalkan  bahwa daging aqiqah beberapa  dimakan. Sedangkan sebagiannya lagi diberikan  kepada orang-orang.

Tata cara nya adalah menyalurkan  daging ini nyaris  sama dengan daging kurban. Sebagian daging aqiqah diserahkan  kepada family  Muslim yang mengemban  aqiqah. Sementara sisanya dapat diberikan  kepada tetangga ataupun fakir miskin.

4. Mencukur Rambut dan Memberikan Nama Saat Aqiqah

Tata cara aqiqah berikutnya ialah  mencukur rambut bayi yang baru lahir dan menyerahkan  nama kepadanya. Dalam tata cara aqiqah menurut  keterangan dari  Islam, orang tua menyerahkan  nama yang baik untuk  anak yang baru lahir.

Memberikan nama yang baik menggambarkan  bagaimana akhlak dan imannya nanti untuk  Allah SWT. Hukum memotong  rambut bayi saat mengerjakan  aqiqah menurut  keterangan dari  pendapat yang kuat di kalangan ulama ialah  sunnah.

5. Mendoakan Bayi Saat Aqiqah

Tata cara aqiqah anak selanjutnya ialah mendoakan bayi yang baru lahir. Berikut ialah bacaan doa yang usahakan dibacakan untuk bayi yang baru lahir.

DOA AQIQAH KETIKA MENCUKUR BAYI
DOA AQIQAH KETIKA MENCUKUR BAYI
DOA AQIQAH MENIUP UBUN UBUN
DOA AQIQAH MENIUP UBUN UBUN
DOA WALIMAH AQIQAH DOA AQIQAH DOA
DOA WALIMAH AQIQAH DOA AQIQAH DOA

Pembagian Daging Aqiqah

Jika kualifikasi hewan aqiqah dengan qurban harus sama dari sisi  fisik dan kesehatannya, tetapi  ada perbedaan dari pembagian daging aqiqah dengan daging kurban.

Daging aqiqah diberikan  dalam situasi  yang sudah  dimasak dan matang, sementara  kita ketahui bahwa pembagian daging kurban yang biasa diberikan  pada Idul Adha ialah  dalam situasi  mentah. Bagi  keluarga, menurut  keterangan dari  ulama jumlah maksimal daging yang dapat  diambil yakni  sepertiganya.

baca juga:

pengertian aqiqah dan hikmahnya

Apa itu aqiqah?

Sebelum lebih jauh mengenai hukum aqiqah, ayo kita tahu dahulu apa itu aqiqah. Akikah( bahasa Arab:عقيقة, transliterasi: Aqiqah) merupakan pengurbanan hewan dalam syariat Islam, bagaikan wujud rasa syukur umat Islam terhadap Allah SWT atas kelahiran anak yang baru saja lahir. Persyaratan jumlah kambing yang hendak di sembelih antara balita pria serta wanita pula berbeda, ialah 1 ekor kambing buat anak wanita serta 2 ekor kambing buat anak pria

Perbedaan aqiqah dan kurban

Qurban boleh diniatkan atas nama sendiri, orang lain, atau pun guna  orang yang telah  meninggal. Jika ber-qurban domba  dan domba, maka hanya diizinkan  untuk satu orang. Sedangkan guna  sapi dan unta boleh dilaksanakan  secara berpatungan. Setelah pemotongan, pequrban mendapat sepertiga unsur  daging, dan dua pertiganya diberikan  kepada yang berhak menerimanya.

Aqiqah ialah  ibadah yang dilaksanakan  sebagai wujud syukur atas nikmat yang telah diserahkan  Allah Swt atas kelahiran buah hati. Aktivitas aqiqah ialah  memotong hewan. Hewan yang disembelih seringkali  kambing atau domba. Afdolnya, aqiqah dilaksanakan  pada hari ke tujuh, namun andai  berhalangan dapat dilaksanakan  pada hari ke empat belas.

Jumlah hewan yang disembelih berbeda, andai  bayinya wanita  maka kambingnya yang disembelih satu, sementara  untuk bayi laki-laki berjumlah dua ekor.

lanjutkan membaca untuk mengetahui secara lengkap mengenai perbedaan aqiqah dan kurban, beserta teknis pelaksanaanya.

syarat dan waktu aqiqah

Syarat Aqiqah Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Hadist

Syarat aqiqah anak laki-laki dan perempuan dalam hadist sahih yang berkata  mengenai masa-masa  pelaksanaan aqiqah untuk anak atau bayi yang baru lahir ialah  sebagai berikut:

Dari Samurah bin Jundub dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda:

“Semua anak bayi tergadaikan dengan aqiqahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih  hewan.  (kambing), diberi nama dan dipotong  rambutnya.”

Dari ‘Aisyah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah ber aqiqah guna  Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari kelahirannya, beliau memberi nama dan menyuruh  supaya dihilangkan dari kotoran dari kepalanya (dicukur).

Dari ‘Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Bayi laki-laki diaqiqahi dengan dua domba  yang sama dan bayi wanita  satu kambing“.

[HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah]

Penyembelihan hewan sehubungan  dengan kelahiran anak atau aqiqah cocok  dengan hadist itu  disyariatkan untuk dilaksanakan  pada hari ketujuh kelahiran anak.

Hukum aqiqah guna  orang tua yang baru melahirkan  anaknya ialah  sunnah muakad, walaupun demikian, kriteria  dan peraturan  aqiqah menjadi bagian penting dalam syariat Islam.

Pendapat mengenai waktu aqiqah.

pengamalan  aqiqah tepat sesudah  bayi didilahirkan  dan tidak me sti menantikan  sampai hari ke-7. itu menurut  Sya fiiyah dan Hanabilah. Tapi mereka tidak membolehkan sebelum bayi dilahirkan. Maka, andai  penyembelihan dilaksanakan  sebelum kelahiran bayi, dirasakan  sebagai sembelihan biasa dan bukan aqiqah. Hal ini didasari atas suatu karena  yaitu kelahiran. Maka andai  bayi telah  terlahir aqiqah boleh dilaksanakan.

Sedangkan pendapat yang terakhir  baru membolehkan pengamalan  aqiqah pada hari ke-7 pasca kelahiran. itu menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Dan aqiqah tidak sah (dianggap sembelihan biasa) bila  dilakukan  sebelumnya.

adapun yuk baca mengenai syarat dan waktu aqiqah secara lengkap dari berbagai pendapat untuk menguatkan pemahaman kita tentang aqiqah.

Aqiqah lebih dari 21 hari bagaimana?

Untuk menjelaskan tentang akikah lebih dari 21 hari, dapat anda simak keterangan berikut ini. Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam, beliau bersabda,”Kambing ‘aqiqah disembelih pada hari ketujuh atau ke 14 atau ke 21.” (Shahihul Jami’us Shaghir no: 4132 dan Baihaqi IX: 303). Namun ada beberapa ulama di antaranya Syaikh Shalih Al Fauzan dan Syaikh Ibnu ‘Utsaimin berasumsi bolehnya mengerjakan ‘akikah di samping waktu di atas tanpa batasan sampai-sampai menurut pendapat ini, maka orangtua yang belum dapat pada waktu-waktu itu dapat menundanya manakala telah mampu. Juga ada keringanan tentang jumlah penyembelihan akikah, Berdasarkan keterangan dari Syaikh Ibnu Jibrin Rahimahullah bahwa disunnahkan guna menyembelih 2 ekor domba untuk anak laki-laki tapi andai tidak dapat maka insya Allah lumayan dengan seekor domba untuk anak laki-laki. Bisa pun dengan teknik penyembelihan yang tidak bersamaan, contohnya yang seekor disembelih sesudah 1 pekan, sedangkan yang seekor lagi sesudah 2 pekan. (Aktsar min Alf Jawab lil Mar’ah). Sehingga menurut di antara pendapat diatas bahwa pengamalan aqiqah dapat dilakukan lewat dari hari ke 21 disaksikan dari aspek kesiapan pun kemampuannya. Karena islam tidaklah memberatkan penganutnya sekalipun dalam perkara ibadah. dalam pembahasan lengkap mengenai prosesi dan hukum aqiqah hari ke 21 atau lebih bisa dibaca disini.

waktu pelaksanaan aqiqah dan qurban

mengutip dari NU.or.id, aqiqah dan kurban adalah dua ibadah yang hukumnya sunnah menurut  keterangan dari  mazhab Syafi’i dan ditandai dengan kegiatan  penyembelihan  KAMBING  yang telah mengisi  syarat untuk dipotong.

Perbedaan antara kedua ibadah itu  terletak pada masa-masa  pelaksanaan. Bila kurban dilaksanakan  pada Bulan Dzulhijjah, sedangkan  aqiqah dilaksanakan  saat mengiringi kelahiran seorang bayi dan disarankan  dilakukan pada hari ketujuh sesudah  kelahiran.

Adapun aqiqah adalah hak anak atas orang tuanya. Anjuran ini ditekankan untuk  orang tua bayi yang diberi kelapangan rezeki guna  berbagi dalam rangka menyambut kelahiran sang anak.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Aqiqah menyertai lahirnya seorang bayi”. (HR Bukhari).

Aqiqah yang dibebankan untuk  orang tua diserahkan  kelonggaran sampai  si bayi tumbuh sampai menginjak  masa baligh. Setelah itu, ajakan  aqiqah bukan lagi  dibebankan untuk  orang tua melainkan di berikan  kepada sang anak untuk mengemban  sendiri atau meninggalkannya. Namun, lebih dikhususkan  untuk dilaksanakan.

informasinya masih kurang, yuk baca selengkapnya untuk mengetahui waktu pelaksanaan aqiqah dan kurban secara lengkap.

aqiqah hari ke 40

ulama mendefinisikan bahwa aqiqah merupakan: Apa yang disembelih karena kelahiran anak sebagai format syukur untuk Allah dengan niat dan kriteria-syarat khusus.

Mengenai hukumnya memang beberapa ulama terdapat yang berasumsi wajib –seperti Dzahiriyyah- dan yang beda berkeyakinan bahwa aqiqah ialah sunah sebagaimana pendapat Syafi’iyyah dan Hanabilah. Keduanya berangkat dari dua hadis namun bertolak belakang dalam menalar tingkat perintahnya.

“Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya. Aqiqah tersebut disembelih pada hari ketujuh. (Pada saat tersebut bayi) dicukur rambutnya dan diberi nama.

” (HR. Abu Dawud dan al-Hakim).

Saya sendiri secara individu lebih ingin kepada hukum sunnah. Adapun masalah waktunya –sebagaimana tersurat dalam hadis-, lebih baik pada hari ke tujuh tersebut. Tapi tidak menutup bisa jadi pada masa-masa yang lain, baik sebelum atau sesudahnya sebagaimana didukung Malikiyyah dan Syafi’iyyah. Dengan demikian tidak terdapat keterikatan dengan masa-masa tertentu berhubungan keabsahannya, lagipula aqiqah hari ke 40. Wallahu a’alam

baca lebih lenjut menganai aqiqah hari ke 40 secara full

Waktu aqiqah menurut imam syafi’i

kajian aqiqah menurut imam syafi'i i imam madzhab

ﻭَﻓَﺴَّﺮَ ﺍﻟْﻤُﺼَﻨِّﻒُ ﺍﻟْﻌَﻘِﻴْﻘَﺔَ ﺑِﻘَﻮْﻟِﻪِ ‏( ﻭَﻫِﻲَ ﺍﻟﺬَّﺑِﻴْﺤَﺔُ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤَﻮْﻟُﻮْﺩِ ﻳَﻮْﻡَ ﺳَﺎﺑِﻌِﻪِ ‏) ﺃَﻱْ ﻳَﻮْﻡَ ﺳَﺎﺑِﻊِ ﻭِﻟَﺎﺩَﺗِﻪِ

Hari ketika kelahirannya tergolong dalam hitungan tujuh hari tersebut. -kesunnahan tetap berlaku- Walaupun bayi yang telah dilahirkan itu meninggal dunia sebelum hari ketujuh.

ﻭَﻳُﺤْﺴَﺐُ ﻳَﻮْﻡُ ﺍﻟْﻮِﻟَﺎﺩَﺓِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﺒْﻊِ ﻭَﻟَﻮْ ﻣَﺎﺕَ ﺍﻟْﻤَﻮْﻟُﻮْﺩُ ﻗَﺒْﻞَ ﺍﻟﺴَّﺎﺑِﻊِ

Kesunnahan aqiqah tidak hilang karena ditunda sampai melewati hari ketujuh.

ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻔُﻮْﺕُ ﺑِﺎﻟﺘَّﺄْﺧِﻴْﺮِ ﺑَﻌْﺪَﻩُ

Namun, andai aqiqah ditundah sampai anak itu baligh, maka hukum aqiqah gugur untuk orang yang mengerjakan aqiqah dari anak tersebut.

ﻓَﺈِﻥْ ﺗَﺄَﺧَّﺮَﺕْ ﻟِﻠْﺒُﻠُﻮْﻍِ ﺳَﻘَﻂَ ﺣُﻜْﻤُﻬَﺎ ﻓِﻲْ ﺣَﻖِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻕِ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤَﻮْﻟُﻮْﺩِ

Sedangkan untuk anak tersebut sendiri, maka diperkenankan untuk mengerjakan aqiqah untuk dirinya sendiri ataupun tidak melakukannya.

ﺃَﻣَّﺎ ﻫُﻮَ ﻓَﻤُﺨَﻴَّﺮٌ ﻓِﻲْ ﺍﻟْﻌَﻖِّ ﻋَﻦْ ﻧَﻔْﺴِﻪِ ﻭَﺍﻟﺘَّﺮْﻙِ

Disunnahkan menyembelih dua ekor domba sebagai aqiqah untuk anak laki-laki, dan menyembelih satu ekor domba untuk anak perempuan.

‏( ﻭَﻳُﺬْﺑَﺢُ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻐُﻠَﺎﻡِ ﺷَﺎﺗَﺎﻥِ ﻭَ ‏) ﻳُﺬْﺑَﺢُ ‏( ﻋَﻦِ ﺍﻟْﺠَﺎﺭِﻳَّﺔِ ﺷَﺎﺓٌ ‏)

Sebagian ulama’ berkata, “adapun anak khuntsa, maka masih ihtimal / dimungkinkan diserupakan dengan anak laki-laki atau dengan anak perempuan.”

informasi masih kurang? yuk baca selengkapnya mengenai pendapat imam syafi’i beserta biografi perjalanan hidupnya.

terimakasih, semoga bermanfaat.

Tata cara Aqiqah Menurut Keterangan dari Muhammadiyah

Tata cara Aqiqah berdasarkan keterangan dari Muhammadiyah, pada dasarnya ketika kita melakukan aqiqah adalah ikut tata cara madzhab 4 besar dunia, mengingat banyaknya perbedaan pendapat dari berbagai ulama, maka berbagai organisasi seperti Muhammadiyah, NU dll, merumuskan cara melakukan aqiqah sesuai madzab yang di anut. agar nantinya rumusan itu dapat digunakan praktik dimasyarakat secara mudah dan praktis. nah berikut beberpa pandangan aqiqah oleh muhammadiyah..

tata cara aqiqah menurut muhammadiyah
tata cara aqiqah menurut muhammadiyah

Muhammadiyah merujuk untuk  tuntunan Nabi SAW :

كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى فبه ويحلق رأسه (رواه الخمسة وصححه الترمذى)

Artinya : tiap-tiap anak tersebut  tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih sebagai tebusan pada hari yang ketujuh dan diberi nama pada hari tersebut  serta dipotong  kepalanya.

(HR. Lima berpengalaman hadis dari Samurah bin Jundub. Dishahihkan oleh at turmuzi).

Terdapat hadis yang disebutkan ialah  hewan yang disembelih tersebut  dua ekor domba  atau kambing  untuk seorang anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan. Sebagaimana dilafalkan  oleh hadis yang diterima dari Aisyah inilah  ini  :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة (رواه احمد والترمذي وصححة)

Artinya: Rosulullah SAW. Bersabda aqiqah untuk  anak laki-laki dua ekor domba  yang sesuai  dan untuk  anak wanita  satu ekor. (HR. Ahmad Ibnu Majah dan At Turmuzi menyahihkannya). Hadis tersebut menyatakan  bahwa bila  hendak  berqurban, maka guna  laki-laki memakai  2 ekor domba  dan satu ekor domba  untuk perempuan.

Setelah kambing  disembelih dengan niat guna  mengaqiqahkan anaknya, maka daging aqiqah itu  sebagian dimakan oleh family  dan sebagian diserahkan  kepada fakir dan kurang mampu  dan andai  masih terdapat  sisah maka dagingnya diserahkan  kepada tetangga dan sanak keluarga.

Tahab akhir dalam tata cara aqiqah, adalah pembagian daging

Sebaiknya daging yang akan diserahkan  sudah di olah atau dimasak. Ada  cara  lain untuk menyalurkan  daging aqiqah dengan  cara  mengadakan tasyakuran (aqiqah) atas kelahiran bayi.

Acara ini sering dipakai  oleh masyarakat, bila  hendak  membagikan daging domba  maka usahakan  menyelenggarakan  acara aqiqah saja di lokasi  tinggal  dengan mengundang masyarakat, family  dan figur  masyarakat.

Sebaiknya mengundang figur  masyarakat baik wanita  atau laki-laki guna  berceramah tentang  aqiqah, supaya  masyarakat lain pun  terbawa dan lebih memahami  makna aqiqah guna  sang buah hati.

Di samping  mendapat pahala sebab  membagi rezeki, andai  mengadakan pengajian pastinya  menyambung tali silaturahmi. Jika jarang ketemu dengan kerabat, dengan menyelenggarakan  aqiqah maka tali silaturahminya jadi tersambung lagi. Jadi tidak sedikit  sekali guna  aqiqah. 

Pelaksanaan tata cara Aqiqah

Di samping  dua hadis di atas, ada pun  hadis yang membicarakan  mengenai aqiqah. Jika aqiqah tidak dapat  dihari ketujuh, lantas  dihari keempat belas, atau kedua puluh satu. Berikut haditsnya:

العقيقة تذبح لسبع و لأربع عشرة ولأحدى وعشرين (البيهقي)

Yang artinya: aqiqah tersebut  disembelih dihari ketujuh dan hari ke empat belas dan pada hari kedua puluh satu. Ada riwayat yang menuliskan   yaitu Al-Baihaqi dari Anas menyatakan  bahwa nabi SAW. Mengaqiqahkan dirinya sesudah  jadi nabi.

أن النبي صلى الله عليه وسلم : عق عن نفسة بعد النبوة (رواه البيهقي)

Artinya : “bahwasanya Nabi SAW. Mengaqiqahkan dirinya sesudah  beliau menjadi Nabi”.

Akan namun  dua hadis diatas diperselisihkan keotentikannya oleh semua  ulama.  Mengetahui hadis diatas daif, maka pengamalan  aqiqah hanya dapat  dilakukan pada hari ketujuh saja.

ini pentingnya pemberian nama anak.

Mengaqiqahkan bayi dihari ketujuh ketika  kelahiran bayi paling  dianjurkan. Di hari ketujuh juga disarankan  untuk menyerahkan  nama sang bayi andai  pas kelahiran anak itu  belum diserahkan  nama.

Maka pada ketika  aqiqah dapat  diumumkan nama bayi tersebut. Tentunya dengan nama yang baik dan memiliki makna  yang bagus, sebab  di dalam Islam pemakaian  nama seringkali  mengacu pada doa dan harapan guna  bayi tersebut.

Demikian tatacara aqiqah menurut  keterangan dari  ormas Muhammadiyah yang seringkali  terhimpun dalam HPT atau Himpunan Putusan Tarjih yang merupakan kelompok  keputusan untuk dijadikan acuan penduduk  Muhammadiyah.

HUKUM AQIQAH, MENGAQIQAHI DIRI SENDIRI DAN PENYEMBELIHAN AQIQAH DALAM ACARA KURBAN

 (disidangkan pada hari Jum’at, 3 Zulhijjah 1433 H / 19 Oktober 2012 M)

majlis tarjih

Pertanyaaan:

Saya penduduk  Muhammadiyah di Jepara yang berbaur di kalangan Nahdiyin di lokasi  saya:

1. Saya dimintai pertanyaan mengenai  mengakikahi diri sendiri saat  sudah besar, akikah tersebut  hukumnya mesti  atau sunah pak? Budaya masyarakat andai  akikah belum dilakukan  sejak kecil tapi bila   dewasa diakikahi, sebenarnya  akikah itu  tugas orang tua namun  tatkala dewasa diakikahi sendiri berarti masing-masing  bayi bermunculan  punya tanggungan akikah kelak  kalau telah  dewasa.

2. Ketika pengamalan  Idul Qurban, saya sebagai panitia qurban menemukan  peserta akikah dalam pengamalan  idul qurban, apa yang bakal  kami lakukan  mengenai penyembelihan akikah dalam acara qurban pak? Mohon balasan dan jawabannya, terima kasih.

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan yang sudah  bapak ajukan, semoga bapak selalu berada dalam rahmat dan lindungan Allah swt. Jawaban atas pertanyaan bapak bakal  kami ucapkan  secara urut sebagai berikut:

1. Sebelum membalas  pertanyaan kesatu , butuh  kami sampaikan sejumlah  hal berhubungan  akikah. Secara bahasa, akikah ialah  membelah dan memotong, sehingga kambing  yang disembelih pun pun  disebut akikah, sebab  tenggorokannya dibelah dan dipotong.

Di samping  itu, ada pun  yang mengartikannya dengan rambut yang ada  di kepala bayi yang baru terbit  dari perut ibunya (ash-Shan’any, Subulus-Salam, Bab al-Akikah, hlm. 333). Adapun akikah menurut  keterangan dari  terminologi syariat ialah  hewan yang disembelih guna  anak yang baru dicetuskan  sebagai ungkapan syukur untuk  Allah dengan niat dan kriteria -syarat yang eksklusif  (Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqhus-Sunnah, Bab al-Aqiqah, hlm. 636).

Hukum akikah menurut pendapat kuat

Hukum akikah menurut  pendapat rajih (kuat) yang disepakati oleh jumhur ulama ialah  sunah muakadah. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw: 

ْ كُسْنَيْلَ ف ُهْنَ ع َكُسْنَ ي ْنَ أ َبَّحَأَ ف ٌَ لَِ و َُ لَ َد لِ[ .رواه أبو داود والنسائى وأحمد ُ و ْنَم والبيهقي] 

Artinya: “Barangsiapa yang dikaruniai anak dan hendak  beribadah atas namanya, maka hendaklah ia beribadah (dengan menyembelih hewan  akikah).”

[HR. Abu Dawud no. 2842, an-Nasa’i vol. 7 no. 162, Ahmad vol. 2 no.194, dan al-Baihaqi vol. 9 no. 300]

Sabda Nabi saw: “Barangsiapa yang dikaruniai anak dan hendak  beribadah atas namanya” mengindikasikan  bahwa akikah sunnah hukumnya. Adapun mengenai  pelaksanaannya, akikah disyariatkan pada hari ketujuh dari kelahiran anak, sebagaimana diterangkan  dalam hadis Rasulullah saw:   ُ

هُسْأَ ر ُقَلُْيَُ فديهد و َ مََّسُيَ ابدعد و َ الس َمْوَ يُهْنَ ع ُحَبْذُ تدهد ت َ قديق َ بدع ٌنَهَتْرُ م ٍم َ لَُ غ ُُ كُل[ .رواه الخمسة عن سمرة بن جندب، وصححه الترمذي]

Artinya: “Tiap-tiap anak tersebut  tergadai dengan akikahnya yang disembelih sebagai tebusan pada hari yang ketujuh dan diberi nama pada hari tersebut  serta dipotong  kepalanya.”

[Hadis diriwayatkan oleh lima berpengalaman hadis dari Samurah bin Jundub, disahihkan oleh at-Tirmidzi]

berbagai pendapat mengenai kapan pelaksanaan aqiqah?

Memang ada sejumlah  pendapat mengenai  kapan masa-masa  pelaksanaan akikah di samping  hari ketujuh setelah  kelahiran. Paling tidak terdapat  dua pendapat: Pertama, pendapat yang diajukan  oleh ulama madzhab Hambali yang menuliskan   bahwa pengamalan  akikah boleh pada hari ke-14, 21 atau seterusnya manakala pada hari ke-7 dari kelahiran anak, orang tuanya tidak dapat  mengakikahi. Mereka berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya:

  َ دين ْ عدشْ َ ى و َدْ لإدح َ وَةَ ْ  ] شْ. [رواه البيهقي َ عَعَبْرَلأَ و ٍعْبَ لدس ُحَبْذُ تُةَ قديق َعْال

Artinya: “Akikah tersebut  disembelih pada hari ketujuh dan pada hari keempat belas dan pada hari keduapuluh satu.”

[HR. al-Baihaqi]

Kedua, pendapat yang diajukan  ulama madzhab Syafi’i.

Berdasarkan keterangan dari  mereka akikah tidak bakal  gugur atau hilang penundaannya hingga  akikah tersebut  dilakasanakan, meskipun oleh dirinya sendiri. Mereka berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Anas ra yang melafalkan  bahwa Nabi saw baru mengerjakan  akikah guna  dirinya sesudah  beliau menjadi Nabi:

  ُ الل َلََّ صَ د بِى د َ النّ َنَأ ] ة .[رواه البيهقي َوُبُ النّ َدْعَ سدهد ع ْسَ ف ْنَ ع َقَ عَ َلَسَ هد و ْيَلَ ع

Artinya: “Bahwasanya Nabi saw mengakikahkan dirinya sesudah  beliau menjadi Nabi.”

[HR. al-Baihaqi]

Akan tetapi, kedua hadis di atas diperselisihkan keotentikannya oleh semua  ulama. Hadis al-Baihaqi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah di atas dinilai daif sebab  dalam sanadnya ada  Ismail bin Muslim al-Makky yang didaifkan oleh Ahmad, an-Nasa’i dan Abu Zur’ah. Demikian pun  hadis al-Baihaqi dari Anas ra dinilai daif sebab  pada sanadnya ada  seorang yang mempunyai  nama  Abdullah bin al-Muharrar yang ditetapkan  lemah oleh beberapa berpengalaman  hadis antara beda  oleh Ahmad, ad-Daruqutni, Ibnu Hibban dan Ibnu Ma’in (lihat kitab  Tanya Jawab Agama oleh Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih, jilid IV halaman 233).

menurut imam an nawawi

Bahkan an-Nawawi menyinggung  hadis ini sebagai hadis batil sebab  al-Baihaqi meriwayatkan melewati  jalan Abdullah bin al-Muharrar dari Qatadah. Al-Baihaqi sendiri menyinggung  hadis ini sebagai hadis munkar. Oleh sebab  itu, menurut irit  kami hadis-hadis itu  tidak butuh  diamalkan. Berdasarkan keterangan  di atas, dapat diputuskan  bahwa:

 • a. Hukum akikah ialah  sunnah muakadah dan masa-masa  pelaksanaan akikah ialah  hari ketujuh dari kelahiran bayi.
 • b. Yang dituntut untuk mengemban  ibadah akikah ialah  orang tua dari bayi yang dilahirkan, sampai-sampai  seseorang tidak butuh  mengakikahi diri sendiri.

2. Mengenai pertanyaan kedua, bahwasannya  dari apa yang sudah  kami sampaikan  di atas, pertanyaan kedua bapak itu  secara tidak langsung sudah  terjawab, bahwa akikah disyariatkan pada hari ketujuh dari kelahiran bayi. Akikah terbelenggu  dengan masa-masa  kelahiran sang bayi itu  dan tidak terdapat  tuntutan akikah saat  sudah melebihi 7 hari kelahiran bayi, maupun tatkala seseorang telah  dewasa. Sementara ibadah kurban dapat dilakukan  setiap tahun sekali. Apabila kambing  sembelihan akikah dimaksud ialah  untuk akikah yang telah  lewat dari 7 hari kelahiran bayi atau guna  mengakikahi orang dewasa, betapa  baiknya bila  dianjurkan  untuk dipindahkan  niatnya sebagai kambing  kurban. Namun andai  akikah itu  memang bertepatan dengan masa-masa  penyembelihan kurban, maka tidak mengapa dilakukan  bersamaan dengan penyembelihan kurban itu. Perlu diketahui pula, tidak dibetulkan  menyatukan niat antara akikah dan kurban, yaitu  dalam satu kambing  sembelihan guna  dua niat, akikah dan kurban sekaligus. Keduanya mempunyai  ketentuan-ketentuan yang bertolak belakang  satu sama lain, baik mengenai  waktu, kriteria , dan lain-lainnya, pun  tidak terdapat  nas al-Qur’an atau hadis yang mengaku  bahwa akikah dan kurban bisa  disatukan.

baca juga yuk:

Tata cara aqiqah orang dewasa

Tata cara aqiqah untuk orang dewasa, memang perlu dikaji, melihat berapa pertanyaan yang timbul dari masyarakat, membuat kami merangkum jawaban tentang cara dan hukum aqiqah untuk orang dewasa, nanti anda akan mengetahui mengenai, cara melakukan aqiqah, kapan waktunya, dan hukum aqiqah bagi yang dewasa. semuanya akan kita bahas, untuk mempersingkat, lanjutkan membaca dari urian pertanyaan dan jawaban di bawah ini.

aqiqah orang dewasa
aqiqah orang dewasa

Pertanyaan mengenai tata cara aqiqah bagi yang sudah dewasa?

1. Ketika orang tua melahirkan  anaknya, pada saat tersebut  mereka masih dalam situasi  yang tidak cukup  mampu, jadi untuk ongkos  aqiqah tidak ada. Namun saat  anaknya telah  dewasa dan telah  berkeluarga, orang tuanya telah  dalam suasana  berkecukupan, lantas  mereka hendak  mengaqiqahi anaknya yang telah  berkeluarga tadi, apakah boleh dan bagaimana caranya?

2. Jika orang tua tadi masih dalam situasi  tidak mampu, tetapi  anak-anaknya yang telah  dewasa tadi hidup berkecukupan dan hendak  membeli domba  diatas namakan orang tuanya guna  aqiqah, apakah tersebut  diperbolehkan?

Kondisi ekonomi seseorang yang kadang tidak cukup  menentu turut mempengaruhi pelaksanaan perintah aqiqah. Mereka yang berkecukupan dan diberi kelapangan rizki tentunya hendak  segera mengemban  anjuran ini demi rasa bersyukur mereka atas lahirnya sang buah hati yang di dambakan dan dinantikan. Sebaliknya untuk  orang tua yang perekonomiannya sedang dalam masa sulit ketika  kelahiran putra atau putrinya, mereka bakal  terasa berat mengerjakan  ibadah ini.

penjelasan mudahnya seperti ini

ajakan  untuk mengemban  aqiqah oleh orang tua untuk  anaknya selesai  ketika si anak sudah  baligh. Setelah tersebut  si anak diizinkan  memilih untuk mengemban  sendiri aqiqahnya atau meninggalkannya. Dalam urusan  ini tentunya mengemban  aqiqah lebih utama sebab  akan terhindar dari pendapat ulama yang memandang  bahwa aqiqah hukumnya wajib. Uraian di atas pun  sekaligus menanggapi pertanyaan kesatu  saudara. Artinya ajakan  aqiqah yang dibebankan untuk  orang tua masa aktifnya selesai  ketika sang anak baligh.

Kalaupun orang tua masih tetap hendak  melaksanakan aqiqah guna  anaknya, maka caranya ialah  dengan menyerahkan  uang untuk  anaknya supaya  digunakan guna  membeli kambing  yang bakal  disembelih sebagai aqiqahnya. Dengan demikian niatan mulia orang tua tetap terakomodir, disamping pula ajakan  aqiqah pun  terlaksana. Selanjutnya menanggapi pertanyaan kedua, kami merujuk pada buku  al-Majmu’ karya imam Nawawi yang melafalkan  bahwa hukum aqiqah guna  orang beda  (bukan dirinya sendiri) ialah  boleh sekitar  orang yang diaqiqahi mengijinkan.

Penulis buku  menjelaskan:

فَرْعٌ-لَوْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ

Artinya; (cabang pembahasan), sekiranya  ada seseorang menyembelih kambing  (aqiqah) guna  orang beda  tanpa seizinnya, status kambing  tersebut bukan kambing  aqiqah.

Referensi diatas pun  berisi  makna  bahwa aqiqah yang dilaksanakan  oleh seseorang guna  orang beda  dapat ditetapkan  sah bilamana  mendapat persetujuan (izin) dari orang yang diaqiqahi. Demikian jawaban kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a’lam.

tata cara dan teknis melakukan aqiqah

Tata cara untuk melakukan prosesi aqiqah pada umumnya sangat mudah, namun beberapa dari kita terkadang melupakan beberapa atau malah ada yang kelewatan dalam melakukan aqiqah. nah yuk dipahami ulang mengenai tata cara dan proses yang benar dalam melaksanakan aqiqah baik Anak Perempuan atau Laki-Laki.

tata cara aqiqah sederhana, aqiqah sesuai sunah
tata cara aqiqah sederhana, aqiqah sesuai sunah

Aqiqah adalah salah satu ajaran yang harus  dijalankan masing-masing  Muslim saat  mempunyai  anak. Anjuran mengemban  aqiqah ini cocok  sunnah Rasulullah Muhammad SAW.

Karena itu, masing-masing  Muslim harus memahami  tata cara aqiqah anak wanita  dan laki-laki cocok  sunnah Rasulullah. Di samping  itu, kamu pun  perlu memahami  masalah tata cara aqiqah orang dewasa menurut  keterangan dari  Islam.

Tata Cara Aqiqah Anak Perempuan dan Laki-laki Sesuai Sunnah

Sebelumnya, Dream telah menyatakan  pengertian aqiqah, hukum aqiqah, dan masa-masa  terbaik aqiqah. Sekarang saatnya membicarakan  tata teknik  aqiqah anak wanita  dan laki-laki cocok  sunnah.

Urutan atau tata cara aqiqah anak wanita  dan laki-laki sebetulnya  sama saja. Yang memisahkan  hanyalah jumlah domba  yang dikurbankan untuk aqiqah.

Berikut tata cara aqiqah anak wanita  dan laki-laki yang sesuai sunnah.

1. Menyembelih Kambing

Aqiqah identik dengan menyembelih kambing. Namun, di era canggih  ini, menyembelih domba  untuk aqiqah ialah  hal yang merepotkan. Karena itu, tidak sedikit  yang melakukan pembelian  masakan domba  yang telah  siap dipakai  untuk acara aqiqah anak.

Jumlah domba  yang disembelih guna  aqiqah bertolak belakang  antara anak wanita  dan laki-laki. Bagi  aqiqah anak wanita  orang tua menyiapkan satu ekor kambing. Sedangkan guna  anak laki-laki, orang tua menyembelih dua ekor kambing.

Soal jumlah domba  yang disembelih guna  aqiqah anak wanita  dan laki-laki ini telah dilafalkan  dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud.

Yang artinya: Dari Ummu Kurz ia berkata, ” Aku mendengar Nabi shallallahu ‘alahi wa sallam bersabda ‘Untuk seorang anak laki-laki ialah  dua ekor domba  dan guna  akan perempuan ialah  seekor kambing. Tidak mengapa untuk  kalian apakah ia domba  jantan atau betina’.”

(HR. Abu Dawud no. 2834-2835).

Syarat domba  yang disembelih guna  aqiqah anak wanita  dan laki-laki ini sama dengan fauna  kurban. Yaitu domba  yang berkualitas, baik dari sisi  jenis sampai  usia. Kambing tersebut pun  harus bebas dari cacat dan penyakit.

Sebelum menyembelih domba  untuk aqiqah, disunnahkan untuk menyimak  doa sebagai berikut:

BISMILLAHI WA BILLAHI, ALLAHUMMA ‘AQIQATUN ‘AN FULAN BIN FULAN, LAHMUHA BILAHMIHI SI AZHMIHI, ALLAHUMMAJ’ALHA WIQAAN LIALI MUHAMMADIN ‘ALAIHI WA ALIHIS SALAM.

doa menyembelih domba untuk aqiqah,

Yang artinya: ” Dengan nama Allah serta dengan Allah, Aqiqah ini dari fulan bin fulan, dagingnya dengan dagingnya, tulangnya dengan tulangnya. Ya Allah, jadikan aqiqah ini sebagai tanda kesetiaan untuk  keluarga Muhammad SAW.”

2. Memasak Daging Aqiqah

Tata cara aqiqah selanjutnya ialah  memasak daging dari hewan yang disembelih untuk aqiqah. Soal ini, terdapat  dua pendapat ulama tentang  daging aqiqah.

Pendapat kesatu  menuliskan   usahakan  daging aqiqah dimasak terlebih dahulu lantas  dibagikan. Pendapat ke dua menganjurkan  untuk menyalurkan  daging aqiqah laksana  daging kurban, tidak dimasak terlebih dahulu.

Namun jumhur ulama lebih mengajurkan guna  memasak daging aqiqah terlebih dahulu sebelum membagikannya untuk  orang-orang. Hal tersebut  diungkapkan dalam buku  Atahzib yang ditulis Imam Al-Baghawi.

Yang artinya: ” Dianjurkan guna  tidak menyalurkan  daging fauna  aqiqah dalam suasana  mentah, akan namun  dimasak terlebih dahulu kemudian dikirimkan  kepada orang fakir dengan nampan.”

(Imam Al-Baghawi dalam buku Atahzib)

Kemudian, pendapat yang ditulis dalam buku  Al-Musfashshal fi Ahkamil Aqiqah yang artinya, ” Kebanyakan ahlul ilmi menganjurkan supaya  daging fauna  aqiqah tidak diberikan  dalam suasana  mentah, tetapi  dimasak terlebih dahulu lantas  disedekahkan pada orang fakir.”

Berdasarkan keterangan dari  hadis yang diriwayatkan al-Bayhaqi, daging aqiqah usahakan  dimasak terlebih dahulu baru dibagikan.

Yang artinya: Aisyah r.a berkata, ” Sunnahnya dua ekor domba  untuk anak laki-laki dan satu ekor domba  untuk anak perempuan. Ia dimasak tanpa mematahkan tulangnya. Lalu dimakan (oleh keluarganya), dan disedekahkan pada hari ketujuh.”

(HR al-Bayhaqi)

3. Memakan Sebagian Daging Aqiqah

Dari hadis yang diriwayatkan al-Bayhaqi, telah  jelas dilafalkan  bahwa daging aqiqah beberapa  dimakan. Sedangkan sebagiannya lagi diberikan  kepada orang-orang.

Tata teknik  aqiqah menyalurkan  daging ini nyaris  sama dengan daging kurban. Sebagian daging aqiqah diserahkan  kepada family  Muslim yang mengemban  aqiqah. Sementara sisanya dapat diberikan  kepada tetangga ataupun fakir miskin.

4. Mencukur Rambut dan Memberikan Nama Saat Aqiqah

Tata cara aqiqah berikutnya ialah  mencukur rambut bayi yang baru bermunculan  dan menyerahkan  nama kepadanya. Dalam tata teknik  aqiqah menurut  keterangan dari  Islam, orang tua menyerahkan  nama yang baik untuk  anak yang baru lahir.

Memberikan nama yang baik menggambarkan  bagaimana akhlak dan imannya nanti untuk  Allah SWT. Hukum memotong  rambut bayi saat mengerjakan  aqiqah menurut  keterangan dari  pendapat yang kuat di kalangan ulama ialah  sunnah.

5. Mendoakan Bayi Saat Aqiqah

Tata cara aqiqah anak selanjutnya ialah  mendoakan bayi yang baru lahir. Berikut ialah  bacaan doa yang usahakan  dibacakan  untuk bayi yang baru lahir.

” U’IIDZUKA BI KALIMAATILLAAHIT TAMMAATI MIN KULLI SYAITHOONI WA HAAMMAH. WA MIN KULLI ‘AININ LAAMMAH.”

Yang artinya: ” Saya perlindungkan engkau, wahai bayi, dengan kalimat Allah yang Perkasa, dari tiap-tiap godaan syaitan, serta tiap-tiap pandangan yang sarat  kebencian.”

Pembagian Daging Aqiqah

Jika kualifikasi hewan aqiqah dengan qurban harus sama dari sisi  fisik dan kesehatannya, tetapi  ada perbedaan dari pembagian daging aqiqah dengan daging kurban.

Daging aqiqah diberikan  dalam situasi  yang sudah  dimasak dan matang, sementara  kita ketahui bahwa pembagian daging kurban yang biasa diberikan  pada Idul Adha ialah  dalam situasi  mentah. Bagi  keluarga, menurut  keterangan dari  ulama jumlah maksimal daging yang dapat  diambil yakni  sepertiganya.

“Hendaklah hasil sembelihan fauna  aqiqah tidak disedekahkan mentahan, tetapi  dalam suasana  sudah dimasak. Inilah yang lebih tepat. Lebih baik lagi andai  dihidangkan dengan bumbu manis menurut  keterangan dari  pendapat yang lebih tepat.”

(Kifayatul Akhyar, hal. 706)

Demikianlah tata cara aqiqah anak wanita  dan laki-laki cocok  sunnah yang usahakan  dipelajari dan dilaksanakan. Dari uraian diatas saya ucapkan  lagi bahwa aqiqah ialah  ibadah yang sangat disarankan  untuk bayi yang baru lahir. Waktu utama pengamalan  aqiqah yakni  hari ketujuh sesudah  kelahiran bayi, beberapa  ulama mengizinkan  untuk pelaksanaannya pada hari ke-14 (dua minggu sesudah  kelahiran bayi). Bila di hari ke-14 masih belum dapat  juga, maka pelaksanaannya dapat  di hari ke-21.

Hewan aqiqah memakai  dua ekor kambing/domba untuk anak laki-laki, sementara  anak perempuan memakai  satu ekor saja. Hal itu  senada dengan hukum waris, dimana anak laki-laki berhak mewarisi harta orang tuanya dua bagian, sementara  anak wanita  satu bagian.

baca juga yuk:

Tata cara aqiqah sederhana dan mudah di pahami.

Tata cara aqiqah sederhana: untuk melakukan prosesi aqiqah pada umumnya sangat mudah, namun beberapa dari kita terkadang melupakan beberapa atau malah ada yang kelewatan dalam melakukan aqiqah. nah yuk dipahami ulang mengenai tata cara dan proses yang benar dalam melaksanakan aqiqah baik Anak Perempuan atau Laki-Laki.

tata cara aqiqah sederhana, aqiqah sesuai sunah
tata cara aqiqah sederhana, aqiqah sesuai sunah

Aqiqah adalah salah satu ajaran yang harus  dijalankan masing-masing  Muslim saat  mempunyai  anak. Anjuran mengemban  aqiqah ini cocok  sunnah Rasulullah Muhammad SAW.

Karena itu, masing-masing  Muslim harus memahami  tata cara aqiqah anak wanita  dan laki-laki cocok  sunnah Rasulullah. Di samping  itu, kamu pun  perlu memahami  masalah tata cara aqiqah orang dewasa menurut  keterangan dari  Islam.

Tata Cara Aqiqah Anak Perempuan dan Laki-laki Sesuai Sunnah

Sebelumnya, Dream telah menyatakan  pengertian aqiqah, hukum aqiqah, dan masa-masa  terbaik aqiqah. Sekarang saatnya membicarakan  tata cara aqiqah sederhana anak wanita  dan laki-laki cocok  sunnah.

Urutan atau tata cara aqiqah anak wanita  dan laki-laki sebetulnya  sama saja. Yang memisahkan  hanyalah jumlah domba  yang dikurbankan untuk aqiqah.

Berikut tata cara aqiqah anak wanita  dan laki-laki yang sesuai sunnah.

1. Menyembelih Kambing

Aqiqah identik dengan menyembelih kambing. Namun, di era canggih  ini, menyembelih domba  untuk aqiqah ialah  hal yang merepotkan. Karena itu, tidak sedikit  yang melakukan pembelian  masakan domba  yang telah  siap dipakai  untuk acara aqiqah anak.

Jumlah domba  yang disembelih guna  aqiqah bertolak belakang  antara anak wanita  dan laki-laki. Bagi  aqiqah anak wanita  orang tua menyiapkan satu ekor kambing. Sedangkan guna  anak laki-laki, orang tua menyembelih dua ekor kambing.

Soal jumlah domba  yang disembelih guna  aqiqah anak wanita  dan laki-laki ini telah dilafalkan  dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud.

Yang artinya: Dari Ummu Kurz ia berkata, ” Aku mendengar Nabi shallallahu ‘alahi wa sallam bersabda ‘Untuk seorang anak laki-laki ialah  dua ekor domba  dan guna  akan perempuan ialah  seekor kambing. Tidak mengapa untuk  kalian apakah ia domba  jantan atau betina’.”

(HR. Abu Dawud no. 2834-2835).

Syarat domba  yang disembelih guna  aqiqah anak wanita  dan laki-laki ini sama dengan fauna  kurban. Yaitu domba  yang berkualitas, baik dari sisi  jenis sampai  usia. Kambing tersebut pun  harus bebas dari cacat dan penyakit.

Sebelum menyembelih domba  untuk aqiqah, disunnahkan untuk menyimak  doa sebagai berikut:

BISMILLAHI WA BILLAHI, ALLAHUMMA ‘AQIQATUN ‘AN FULAN BIN FULAN, LAHMUHA BILAHMIHI SI AZHMIHI, ALLAHUMMAJ’ALHA WIQAAN LIALI MUHAMMADIN ‘ALAIHI WA ALIHIS SALAM.

doa menyembelih domba untuk aqiqah,

Yang artinya: ” Dengan nama Allah serta dengan Allah, Aqiqah ini dari fulan bin fulan, dagingnya dengan dagingnya, tulangnya dengan tulangnya. Ya Allah, jadikan aqiqah ini sebagai tanda kesetiaan untuk  keluarga Muhammad SAW.”

2. Memasak Daging Aqiqah

Tata cara aqiqah selanjutnya ialah  memasak daging dari hewan yang disembelih untuk aqiqah. Soal ini, terdapat  dua pendapat ulama tentang  daging aqiqah.

Pendapat kesatu  menuliskan   usahakan  daging aqiqah dimasak terlebih dahulu lantas  dibagikan. Pendapat ke dua menganjurkan  untuk menyalurkan  daging aqiqah laksana  daging kurban, tidak dimasak terlebih dahulu.

Namun jumhur ulama lebih mengajurkan guna  memasak daging aqiqah terlebih dahulu sebelum membagikannya untuk  orang-orang. Hal tersebut  diungkapkan dalam buku  Atahzib yang ditulis Imam Al-Baghawi.

Yang artinya: ” Dianjurkan guna  tidak menyalurkan  daging fauna  aqiqah dalam suasana  mentah, akan namun  dimasak terlebih dahulu kemudian dikirimkan  kepada orang fakir dengan nampan.”

(Imam Al-Baghawi dalam buku Atahzib)

Kemudian, pendapat yang ditulis dalam buku  Al-Musfashshal fi Ahkamil Aqiqah yang artinya, ” Kebanyakan ahlul ilmi menganjurkan supaya  daging fauna  aqiqah tidak diberikan  dalam suasana  mentah, tetapi  dimasak terlebih dahulu lantas  disedekahkan pada orang fakir.”

Berdasarkan keterangan dari  hadis yang diriwayatkan al-Bayhaqi, daging aqiqah usahakan  dimasak terlebih dahulu baru dibagikan.

Yang artinya: Aisyah r.a berkata, ” Sunnahnya dua ekor domba  untuk anak laki-laki dan satu ekor domba  untuk anak perempuan. Ia dimasak tanpa mematahkan tulangnya. Lalu dimakan (oleh keluarganya), dan disedekahkan pada hari ketujuh.”

(HR al-Bayhaqi)

3. Memakan Sebagian Daging Aqiqah

Dari hadis yang diriwayatkan al-Bayhaqi, telah  jelas dilafalkan  bahwa daging aqiqah beberapa  dimakan. Sedangkan sebagiannya lagi diberikan  kepada orang-orang.

Tata cara  aqiqah menyalurkan  daging ini nyaris  sama dengan daging kurban. Sebagian daging aqiqah diserahkan  kepada family  Muslim yang mengemban  aqiqah. Sementara sisanya dapat diberikan  kepada tetangga ataupun fakir miskin.

4. Mencukur Rambut dan Memberikan Nama Saat Aqiqah

Tata cara aqiqah berikutnya ialah  mencukur rambut bayi yang baru bermunculan  dan menyerahkan  nama kepadanya. Dalam tata cara aqiqah sederhana menurut  keterangan dari  Islam, orang tua menyerahkan  nama yang baik untuk  anak yang baru lahir.

Memberikan nama yang baik menggambarkan  bagaimana akhlak dan imannya nanti untuk  Allah SWT. Hukum memotong  rambut bayi saat mengerjakan  aqiqah menurut  keterangan dari  pendapat yang kuat di kalangan ulama ialah  sunnah.

5. Mendoakan Bayi Saat Aqiqah

Tata cara aqiqah anak selanjutnya ialah  mendoakan bayi yang baru lahir. Berikut ialah  bacaan doa yang usahakan  dibacakan  untuk bayi yang baru lahir.

” U’IIDZUKA BI KALIMAATILLAAHIT TAMMAATI MIN KULLI SYAITHOONI WA HAAMMAH. WA MIN KULLI ‘AININ LAAMMAH.”

Yang artinya: ” Saya perlindungkan engkau, wahai bayi, dengan kalimat Allah yang Perkasa, dari tiap-tiap godaan syaitan, serta tiap-tiap pandangan yang sarat  kebencian.”

Pembagian Daging Aqiqah

Jika kualifikasi hewan aqiqah dengan qurban harus sama dari sisi  fisik dan kesehatannya, tetapi  ada perbedaan dari pembagian daging aqiqah dengan daging kurban.

Daging aqiqah diberikan  dalam situasi  yang sudah  dimasak dan matang, sementara  kita ketahui bahwa pembagian daging kurban yang biasa diberikan  pada Idul Adha ialah  dalam situasi  mentah. Bagi  keluarga, menurut  keterangan dari  ulama jumlah maksimal daging yang dapat  diambil yakni  sepertiganya.

“Hendaklah hasil sembelihan fauna  aqiqah tidak disedekahkan mentahan, tetapi  dalam suasana  sudah dimasak. Inilah yang lebih tepat. Lebih baik lagi andai  dihidangkan dengan bumbu manis menurut  keterangan dari  pendapat yang lebih tepat.”

(Kifayatul Akhyar, hal. 706)

Demikianlah Tata cara aqiqah sederhana anak wanita  dan laki-laki cocok  sunnah yang usahakan  dipelajari dan dilaksanakan. Dari uraian diatas saya ucapkan  lagi bahwa aqiqah ialah  ibadah yang sangat disarankan  untuk bayi yang baru lahir. Waktu utama pengamalan  aqiqah yakni  hari ketujuh sesudah  kelahiran bayi, beberapa  ulama mengizinkan  untuk pelaksanaannya pada hari ke-14 (dua minggu sesudah  kelahiran bayi). Bila di hari ke-14 masih belum dapat  juga, maka pelaksanaannya dapat  di hari ke-21.

Hewan aqiqah memakai  dua ekor kambing/domba untuk anak laki-laki, sementara  anak perempuan memakai  satu ekor saja. Hal itu  senada dengan hukum waris, dimana anak laki-laki berhak mewarisi harta orang tuanya dua bagian, sementara  anak wanita  satu bagian.

baca juga yuk:

aqiqah hari ke 40 tokoh agama di indonesia dan imam syafi’i

mau melakukan syukuran aqiqah hari ke 40 sejak dilahirkannya bayi memang terkadang ada sedikit keraguan. banyak budaya dimasyarakat kita khususnya jogja, melakukan aqiqah pada hari ke-7, nah, tapi bagi kalian sudah terlanjur kelewat hari ke-7 dan tetap ingin melakukan aqiqah hari ke-40 dan seterusnya, beberapa dukungan dan referensi dibawah ini akan membantu anda memahaminya.. yuk mulai membaca biar paham..

aqiqah hari ke 40
aqiqah hari ke 40

bagaimana menurut ulama indonesia menganai aqiqah hari ke 40 ?

Mayoritas Ulama di Indonesia bermadzab Imam Syafi’i, baik Muhammadiyah maupun NU (Nahdhatul Ulama). Karenanya, tidak sedikit tidak heran bila masyarakat anda merayakan syukuran aqiqah hari ke 40 atau setelah dewasa. Alasannya karena waktu kecil belum aqiqah. berikut ini pendapat buya yahya, dan ustad kholid basalamah. yang banyak diikuti oleh masyarakat di indonesia.

lalu bagaimana hukumnya syukuran aqiqah hari ke 40 sesudah kelahiran bayi, apakah wajib atau sunah? Yang jadi masalah ialah ada yang menuliskan wajib, ada pun yang menuliskan sunah. Saya jadi bingung kalau dilakukan kan paling tidak perlu biaya, sedangkan suasana ekonomi saya pas-pasan. Saya sampaikan terima kasih atas jawabannya.

jawaban dari pertanyaan saudara mengenai aqiqah hari ke 40

Saudaraku rahimakumullah, kelahiran bayi disamping adalahamanah Allah, memang adalahnikmat yang patut guna disyukuri. Namun butuh disadari bahwa bersyukur bisa diekspresikan dengan berbagai format dan tidak terpaku pada satu model. Syukur bukan berarti “syukuran” sebagaimana pemahaman umum, kebalikannya wujud utamanya ialah mentaati dzat yang memberi nikmat (tha’at al-masykur).

Secara eksklusif berkait dengan kelahiran anak terdapat format formal dari bersyukur tersebut, yakni aqiqah atau dengan nama beda –yang lebih digemari oleh beberapa syafi’iyyah– nasikah atau dzabihah. Bagi ini secara konkrit ulama mendefinisikan bahwa aqiqah merupakan: Apa yang disembelih karena kelahiran anak sebagai format syukur untuk Allah dengan niat dan kriteria-syarat khusus.

Mengenai hukumnya memang beberapa ulama terdapat yang berasumsi wajib –seperti Dzahiriyyah- dan yang beda berkeyakinan bahwa aqiqah ialah sunah sebagaimana pendapat Syafi’iyyah dan Hanabilah. Keduanya berangkat dari dua hadis namun bertolak belakang dalam menalar tingkat perintahnya.

“Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya. Aqiqah tersebut disembelih pada hari ketujuh. (Pada saat tersebut bayi) dicukur rambutnya dan diberi nama.

” (HR. Abu Dawud dan al-Hakim).

Saya sendiri secara individu lebih ingin kepada hukum sunnah. Adapun masalah waktunya –sebagaimana tersurat dalam hadis-, lebih baik pada hari ke tujuh tersebut. Tapi tidak menutup bisa jadi pada masa-masa yang lain, baik sebelum atau sesudahnya sebagaimana didukung Malikiyyah dan Syafi’iyyah. Dengan demikian tidak terdapat keterikatan dengan masa-masa tertentu berhubungan keabsahannya, lagipula aqiqah hari ke 40. Wallahu a’alam

bagaimana aqiqah hari ke-40 menurut imam Syafi’iyah dan Hambali

Beberapa pandangan ulama madzhab Syafi’iyah dan Hambali wacana masa-masa aqiqah yaitu dibuka dari kelahiran sang bayi. Mereka beropini bahwa hukumnya tersebut tidak sah bilamana aqiqah dilakukan sebelum bayi lahir. Memotong hewan sebelum bayi bermunculan maka dirasakan sebagai sembelihan biasa.

Ulama dari kalangan Syafi’iyah beropini bahwa masa-masa aqiqah dapat diperpanjang. Meski begitu, kerjakan aqiqah sebelum anak baligh (dewasa). Karena bila baligh belum pun diaqiqahi, maka aqiqahnya telah gugur.

Orang yang baligh boleh mengaqiqahi diri sendiri. Karena Ulama Syafi’iyah berpandangan bahwa aqiqah tersebut kewajiban sang ayah.

Sementara semua ulama kalangan Hambali berpandangan bahwa bila aqiqah tidak dapat hari ke-7, maka disunnahkan dan boleh hari ke-14, hari ke-21 dan seterusnya.

apakah orang menyembelih aqiqah pada hari ketujuh atau sesudahnya? Bolehkah menyembelih aqiqah pada umur dewasa?

Kalau begitu, kapan rambut bayi itu dipotong dan kapan hewan aqiqah tersebut dipotong?

Kebiasaan atau tradisi sering di anggap sebagai hukum yang urgen untuk dipertahankan. Apakah memang demikian? Bila kebiasaan tersebut tidak membias dari doktrin Islam maka sepatutnya untuk seorang muslim guna mempertahankan kelaziman yang baik dan benar. Namun bila diketahui ada kelaziman yang di anggap baik, tetapi tidak benar maka masing-masing muslim berkewajiban meluruskannya dengan teknik yang arif yaitu teknik yang bisa mereka pahami dan mereka amalkan. Jika urusan tersebut dirasa susah maka upaya dengan memberi misal yang benar patut diperjuangkan.

Menyembelih hewan aqiqah kapanpun dilakukan dapat di anggap sebagai sebuah amal terpuji dan baik. Namun butuh disadari bahwa tidak seluruh yang baik dan terpuji menurut keterangan dari pandangan satu kumpulan masyarakat bisa diterima oleh kumpulan lainnya. Karena masing-masing kumpulan memiliki kelaziman yang berbeda. Dan sebaik apapun suatu tindakan tidak tergolong ibadah yang benar bila tidak bersumber untuk sunnah Rasulullah saw atau melampauai batas yang sudah ditetapkannya.

Untuk masalah aqiqah, Rasulullah saw telah memutuskan kapan masa-masa penyembelihan. Beliau bersabda:

عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

Dari Samurah ra dari Nabi saw bersabda: masing-masing ghulam (anak kecil) (laksana) barang gadaian yang ditebus dengan aqiqah yang disembelih pada hari ketujuh, dan gundul serta diberi nama (pada hari yang sama).

(HR. Ibnu Majah)

Jika anda gabungkan arti aqiqah menurut keterangan dari bahasa dengan penjelasan aqiqah dalam sabda Rasulullah maka dapat dijamin bahwa aqiqah tersebut sangat bersangkutan dengan masalah bayi yang rambutnya masih bahwa dari dalam kandungan ibunya. Adapun orang telah lanjut umur maka bukan lagi ada hubungan dengan masalah aqiqah karena rambut mereka sudah dipotong berkali-kali dan bukan lagi dapat disebutkan sebagai ghulam (anak dalam batasan usia tertentu).

baca juga yuk

Dari sejumlah hadits diatas bisa diambil sejumlah pelajaran penting:

– Anak yang baru lahir membawa aqiqah yakni rambut bawaan yang perlu dicukur pada hari ketujuh.

– Pemotongan rambut bersamaan waktunya dengan pemotongan binatang, karena hewan yang dicukur atas nama anak itu disebut aqiqah

– Pemotongan rambut paling bermakna untuk kebersihan dan kesehatan jasmani bayi sedangkan pemotongan hewan (aqiqah) paling bermakna untuk kebersihan harta, kemaslahatan family dan komunikasi social yang paling berpengaruh untuk jiwa anak dimasa mendatang.

– Pemotongan rambut bayi menjadi jalan guna beramal shaleh berupa sedekah yang paling bermakna untuk masyarakat yang memerlukan pertolongan atau fakir kurang mampu sementara hewan sangat bermakna untuk peningkatan kualitas komunikasi social sebab dagingnya diberikan kepada masyarakat sekitar.

– Aqiqah ialah satu nama guna dua benda yakni rambut bawaan bayi dan hewan yang dipotang pada saat memotong rambut tersebut. Jika pemotongan binatang dilangsungkan pada masa-masa yang bertolak belakang maka istilah aqiqah untuk binatang itu tidak cocok dengan maknanya.

– Dalam hadits riwayat Tabrani ditemukan keterang yang membolehkan pemotongan binatan pada hari ke 14 atau ke 21. Hadits ini melulu ditemukan pada buku almu’jam al ausath yaitu kelompok hadits riwayat Tabrani. hadits ini tidak hanya tidak cocok dengan artinya secara tinjauan bahasa akan namun juga dari sisi periwayatanya juga dipertanyakan, sebab diantara sanadnya terdapat yang mempunyai nama Abdul Wahab bin Atha al Khafaf. Berdasarkan keterangan dari Bukhori dia tidak powerful dan menurut keterangan dari Ibnu Hajar hadits yang diriwayatkannya tidak sedikit yang munkar.

tips dan saran dalam memanfaatan daging aqiqah.

Adapun teknik pemanfaatan daging dari hewan aqiqah, sebab Rasulullah saw tidak menjelaskan, maka kita dilepaskan untuk memilih cocok dengan situasi dan kebutuhan lingkungan setiap yang di anggap lebih maslahat untuk semua pihak. Apakah mau diberikan secara mentahnya atau diberikan setelah dimasak. Apakah dimakan bareng pada satu lokasi atau diangkut ketempat masing-masing. Hanya saja bila dimakan bareng pada satu lokasi dan bila memungikinkan guna berkumpul sejenak

.perkumpulan dalam acara aqiqah yang dipenuhi dengan ceramah keagamaan bukanlah adalahpaket pekerjaan aqiqah akan namun sebagai satu pekerjaan yang biasa dilaksanakan masyarakat muslim pada masing-masing ada kesempatan.

Kesimpulan dari kami

– Aqiqah tergolong syariat yang paling jelas keterangannya dari Rasulullah Saw

– Pelaksanaan pemotongan / penyembelihan hewan aqiqah ditemukan paling bervariasi dampak budaya

– Keragaman teknik tersebut bisa diterima sekitar tidak bertentangan dengan nash yang jelas.

– Pemotongan hewan aqiqah yang tentu dan bisa dipertanggung jawabkan ialah yang dilangsungkan pada hari ketujuh dari kelahiran bayi yang diberi aqiqah.

– Adapun sedekah dari daging hewan yang dicukur pada hari lainnya maka diinginkan menjadi unsur dari amal shaleh sebagai sedekah biasa sekitar niatnya ikhlas untuk menggali ridha Allah

baca juga ya..

Aqiqah lebih dari 21 hari bagaimana?, tanya ustad yuk

mencari pengertian aqiqah dari keterangan dari  Ustaz Erick Yusuf, pimpinan lembaga dakwah iHAQi, hukum aqiqah anak sebenarnya ialah  sunah muakad, yaitu  amalan sunah yang diprioritaskan. Rasulullah memang memberi misal  aqiqah dilaksanakan  pada hari ketujuh, tetapi  bila tidak dapat  menyembelih domba  pada hari itu, dapat  dilakukan setelahnya.

aqiqah hari ke 10, 21 bagaimana
aqiqah hari ke 10, 21 bagaimana

“Aqiqah memang diprioritaskan pada hari ketujuh. Tapi bila   seandainya tidak mampu, tidak butuh  dipaksakan. Nanti saja bila   ada rezeki,” jelas Ustaz Erick.

bolehkah aqiqah di hari ke 10? wahai ustad

Lebih lanjut, Ustaz Erick menyatakan  bila orang tua tidak dapat  melaksanakan aqiqah guna  anaknya pada hari ketujuh, aqiqah dapat  dilakukan pada hari ke-14 atau ke-21. Bahkan dapat  dilakukan ketika  anak tersebut  dewasa.

“Ada yang mengerjakan  aqiqah ketika  anaknya telah  besar. Bahkan bila telah  dewasa belum di-aqiqah, anak tersebut  boleh aqiqah guna  dirinya sendiri. Karena anak yang belum di-aqiqah tersebut  seperti anak yang tergadaikan,” tambah Ustaz Erick.

Jadi Moms, aqiqah guna  anak memang usahakan  dilaksanakan  pada hari ketujuh sesudah  kelahirannya. Namun bila   rezeki belum mencukupi, aqiqah anak dapat  dilakukan di beda  hari.

bagaimana aqiqah yg sudah  lewat hari ke 7, 14 dan 21 karena belum ada biaya?

Aqiqah ialah  hewan yang disembelih sebab  kelahiran anak sebagai format  syukur untuk  Allah dengan niat dan teknik  tertentu. Menurut beberapa  besar  fuqaha’, hukumnya sunnah yang menjadi tugas orang tua. 2 ekor kambing  untuk aqiqah anak laki-laki. Dan seekor saja guna  anak perempuan.

Waktu penyembelihannya –disunnahkan- pada hari ketujuh dari kelahiran. Jika terlewat, disarankan  di hari ke 14. Jika berlalu, pada hari ke 21. Ini pendapat madhab Hambali.

Jika disembelih sebelum hari ketujuh atau sesudahnya maka telah  sah dan tujuan telah  tercapai dengannya. (Shahih Fiqih Sunnah, Abu Malik Kamal: 3/550)

Ibnul Qayim di Tuhfadh al-Maudud: 110, menjelaskan  bahwa penjelasan  waktu penyembelihan ialah  istihbab (anjuran/sunnah). Kalau disembelih pada hari ketujuh, atau kedelapan, atau kesepuluh atau sesudahnya maka sudah  mencukupkan (sah).

Dr. Al-Syaikh Umar Sulaiman al-Asyqar pun  berpendapat, andai  belum dapat  melaksanakan ‘Aqiqah pada hari ketujuh sebab  satu dalil  maka perintah masih berlaku sebab  sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam “Pada diri anak terdapat  aqiqah.” Dan “setiap anak trgadai dengan aqiqahnya.” Maka bila  selesai  hari ketujuh dapat  dikerjakan kapan saja tanpa batasan. Apabila disegerakan maka tersebut  lebih utama.

Imam Al-Syafi’i menegaskan, akikah tidak gugur dengan menundanya . tetapi  disunnahkan guna  tidak menunda sampai umur  baligh.” (dinukil dari  Shahih Fiqih Sunnah: 3/550) Wallahu A’lam.

pendapat ustad abdul shomad mengenai aqiqah lebih dari 7 hari.

Bagaimana Hukum Aqiqah Lebih Dari 21 Hari? saya mau jawaban yang sesuai syariat islam donk.

Untuk menjelaskan tentang  akikah lebih dari 21 hari, dapat anda  simak keterangan  berikut ini. Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam, beliau bersabda,”Kambing ‘aqiqah disembelih pada hari ketujuh atau ke 14 atau ke 21.” (Shahihul Jami’us Shaghir no: 4132 dan Baihaqi IX: 303). Namun ada beberapa  ulama di antaranya Syaikh Shalih Al Fauzan dan Syaikh Ibnu ‘Utsaimin berasumsi  bolehnya mengerjakan  ‘akikah di samping  waktu di atas tanpa batasan sampai-sampai  menurut  pendapat ini, maka orangtua yang belum dapat  pada waktu-waktu itu  dapat menundanya manakala telah  mampu. Juga ada  keringanan tentang  jumlah penyembelihan akikah, Berdasarkan keterangan dari  Syaikh Ibnu Jibrin Rahimahullah bahwa disunnahkan guna  menyembelih 2 ekor domba  untuk anak laki-laki tapi andai  tidak dapat  maka insya Allah lumayan  dengan seekor domba  untuk anak laki-laki. Bisa pun  dengan teknik  penyembelihan yang tidak bersamaan, contohnya  yang seekor disembelih sesudah  1 pekan, sedangkan  yang seekor lagi sesudah  2 pekan. (Aktsar min Alf Jawab lil Mar’ah). Sehingga menurut  di antara  pendapat diatas bahwa pengamalan  aqiqah dapat  dilakukan lewat dari hari ke 21 disaksikan  dari aspek kesiapan pun  kemampuannya. Karena islam tidaklah memberatkan penganutnya sekalipun dalam perkara ibadah.

bagaimana jika pelaksanaan Aqiqah Disesuaikan di Hari Libur?

begini ya bunda, Disunnahkan aqiqah dilaksanakan  pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21. Apakah boleh saya menyerahkan  nama saja pada hari ke-7 dan adapun acara aqiqah nanti dihadiri semua  tetangga dan diselenggarakan  pada hari beda  yang bertepatan dengan hari libur nanti. Mohon keterangan  Ustadz.

untuk ibu yang habis melahirkan anak, begini ya..

Aqiqah pada asalnya dilakukan pada hari ketujuh dari kelahirannya sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Samurah bahwa Nabi saw bersabda,”Setiap anak yang dilahirkan itu terpelihara dengan aqiqahnya dan disembelihkan fauna  untuknya pada hari ketujuh, dipotong  dan diserahkan  nama untuknya.” (HR. Imam yang lima, Ahmad dan Ashabush Sunan dan dishohihkan oleh Tirmidzi)

Al ‘Alamah Abi ath Thoyyib Abadi menuliskan   bahwa “disembelihkan hewan untuknya pada hari ketujuh” ialah  dalil pengamalan  aqiqah pada hari ketujuh kelahirannya dan tidaklah disyariatkan pada sebelum atau sesudahnya. Namun ada pun  yang menuliskan   bahwa urusan  tersebut  dibolehkan pada hari ketujuh yang kedua dan yang ketiga, sebagaimana diriwayatkan oleh al Baihaqi dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dari Nabi saw bersabda,”Aqiqah dilakukan  pada hari ketujuh, keempat belas, keduapuluh satu.” Seperti dilafalkan  didaam buku  “as Subul”. Tirmidzi menyatakan  dari berpengalaman  ilmu bahwa mereka menyenangi  penyembelihan guna  aqiqah dilakukan  pada hari ketujuh dan andai  dia tidak mempunyai  kesiapan maka pada hari keempat belas, dan andai  dia tidak siap maka pada hari keduapuluh satu. (Aunul Ma’bud, juz VII urusan  29 – 30)

bagaimana untuk pemberian nama anak?

Adapun mengenai  penamaan anak pada hari ketujuh kelahirannya maka semua  ulama Maliki berasumsi  bahwa masa-masa  penamaan seorang anak pada hari ketujuh kelahirannya sesudah  disembelihkan aqiqahnya. Ini andai  anak yang dilahirkan telah diaqiqahkan namun andai  dia belum diaqiqahkan disebabkan  kefaqiran walinya maka diizinkan  mereka menyerahkan  namanya kapanpun diinginkannya.

Al Khottob menuliskan   bahwa telah dilafalkan  didalam “Al Madkhol” pada bab “Dzikrun Nifas” yakni  seyogyanya (penamaan) andai  seorang bayi sudah  diaqiqahkan, maka tidaklah har us diberi nama sebelum diadakan  aqiqahnya. Penamaan untuk  bayi pada hari ketujuh adalah pilihan. Jika dia sudah  diaqiqahkan maka hendakah diserahkan  nama bakal  tetapi andai  bayi tersebut  belum diaqiqahkan disebabkan  kefakiran walinya maka mereka boleh menamainya kapan juga  mereka inginkan…

Ibnu Rusyd menuliskan   terhadap hadits “Disembelihkan baginya pada hari ketujuh, dipotong  dan diserahkan  nama.” Dalam urusan  ini pun  hadits,”Semalam aku telah diserahkan  seorang anak maka aku menamakannya dengan nama ayahku Ibrahim.” “Nabi saw mengunjungi  Abdullah bin Abi Thalhah yang menemukan  seorang anak pada pagi hari maka beliau men’tahnik’, mendoakan dan menamainya.”

Hadits kesatu  berisi  arti  tidak dibolehkan mengakhirkan pemberian nama dari hari ketujuh dan hadits ini cocok  dengan sejumlah  hadits lain. Dan terhadap ucapan  Malik maka Ibnu Rajab mengatakan,”tidak kenapa  bagimu guna  memilihkan (mencarikan) sejumlah  nama baginya sebelum hari ketujuh tetapi  tidaklah diberikannya nama kecuali pada hari tersebut  (ketujuh)

ini pendapat madzhab syafi’i yang banyak berlaku di indonesia

Para ulama syafi’i berasumsi  bahwa disunnahkan pemberian nama anak yang dilahirkan pada hari ketujuh sebagaimana dilafalkan  Nawawi didalam “ar Raudhah”, dan tidak mengapa diserahkan  nama pada hari sebelumnya walau  sebagian mereka menyukai supaya  tidak mengerjakan  hal itu…

Beberapa berita shahih mengenai  penamaan pada hari kelahiran maka Bukhori membawakan hadits ini untuk  orang yang tidak hendak  melakukan aqiqah sedangkan sejumlah  berita yang ada mengenai  penamaannya pada hari ketujuh ialah  bagi orang yang mengharapkan  aqiqah.

Adapun semua  ulama Hambali maka mengenai  waktu penamaan ini mempunyai  dua riwayat:

 • 1.            Diberikan nama pada hari ketujuh.
 • 2.            Diberikan nama pada hari kelahiran.

Pemilik buku  “Kassyaf al Qonna” menuliskan   bahwa bayi yang dilahirkan diserahkan  nama pada hari ketujuh menurut  hadits Samuroh bahwa Nabi saw bersabda ,”Setiap anak yang dilahirkan itu terpelihara dengan aqiqahnya dan disembelihkan fauna  untuknya pada hari ketujuh, diserahkan  nama untuknya dan dipotong  (rambut) kepalanya.”

(al Mausu’ah al Fiqhiyah juz II urusan 4116)

Dengan demikian diizinkan  bagi kamu  memberikan nama anak kamu  pada hari ketujuh kelahirannya bahkan disunnahkan menurut  keterangan dari  sebagian ulama meskipun pengamalan  aqiqahnya tidak pada hari ketujuh namun  pada hari yang kamu  kehendaki; seperti, hari libur supaya  bisa dihadiri oleh tidak sedikit  tetangga demi mensyiarkan aqiqah ini ditengah-tengah masyarakat.

Wallahu A’lam

baca juga yuk:

syarat dan waktu aqiqah, kajian fiqih

syarat dan waktu aqiqah, pembahasan lengkap mengenai kriteria  aqiqah baik laki-laki ataupun perempuan. Syarat dan peraturan  tersebut diantaranya yaitu, masa-masa  aqiqah,  hewan.  aqiqah (umur, jenis kelamin jantan atau betina pun  kondisi fisik) dan kapan waktu aqiqah yang terlengkap

syarat dan waktu aqiqah dalam kajian fiqih islam
syarat dan waktu aqiqah dalam kajian fiqih islam

Bagaimana Syarat Aqiqah Anak Laki-Laki dan Perempuan?

Syarat-syarat aqiqah untuk anak laki-laki dan anak perempuan harus cocok  dengan peraturan  syariat menurut peraturan  islam. Hal itu  mempunyai  tujuan agar  ibadah aqiqah anda  diterima oleh Allah. Terlebih lagi, aqiqah ialah  salah satu ibadah yang pelaksanaannya sekali seumur hidup.

Syarat Aqiqah Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Hadist

Syarat aqiqah anak laki-laki dan perempuan dalam hadist sahih yang berkata  mengenai masa-masa  pelaksanaan aqiqah untuk anak atau bayi yang baru lahir ialah  sebagai berikut:

Dari Samurah bin Jundub dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda:

“Semua anak bayi tergadaikan dengan aqiqahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih  hewan.  (kambing), diberi nama dan dipotong  rambutnya.”

Dari ‘Aisyah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah ber aqiqah guna  Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari kelahirannya, beliau memberi nama dan menyuruh  supaya dihilangkan dari kotoran dari kepalanya (dicukur).

Dari ‘Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Bayi laki-laki diaqiqahi dengan dua domba  yang sama dan bayi wanita  satu kambing“.

[HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah]

Penyembelihan hewan sehubungan  dengan kelahiran anak atau aqiqah cocok  dengan hadist itu  disyariatkan untuk dilaksanakan  pada hari ketujuh kelahiran anak.

Hukum aqiqah guna  orang tua yang baru melahirkan  anaknya ialah  sunnah muakad, walaupun demikian, kriteria  dan peraturan  aqiqah menjadi bagian penting dalam syariat Islam.

bagaimana Syarat Ketentuan Pemotongan Rambut Bayi dan Pemberian Nama?

Sesuai sunnah, memotong  rambut bayi dilaksanakan  di hari ketujuh atau semingggu sesudah  kelahiran bayi. Berdasarkan hadis dari Salman bin Amir Ad-Dhabbi radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

“Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelih di hari ketujuh, diberi nama, dan dipotong  kepalanya.“

[HR. Nasa’i 4149, Abu Daud 2837, Tirmidzi 1522, dan dishahihkan Al-Albani]

Mayoritas ulama, yakni  malikiyah, Syafiiyah, dan Hambali, berasumsi  bahwa disarankan  mencukur kepala bayi pada hari ketujuh, dan bersedekah seberat rambut berupa emas atau perak menurut  keterangan dari  Malikiyah dan Syafiiyah, dan berupa perak saja menurut  keterangan dari  hambali. Jika tidak dipotong  maka beratnya dikira-kira beratnya, dan sedekah dengan perak seberat itu. Mencukur rambut dilaksanakan  setelah menyembelih aqiqah.

Jumlah dan Jenis Kelamin (Jantan atau Betina)

Sudah jelas bahwa guna  jumlah  hewan.  yang dipakai  untuk aqiqah ialah  dua ekor domba  untuk anak laki-laki, sementara  untuk anak perempuan ialah  satu ekor kambing.

Meskipun anak laki-laki dan anak wanita  sama-sama mahkluk ciptaan Allah, namun, terdapat  perbedaan tentang  jumlah  hewan.  yang dipakai  untuk aqiqah.

Hal itu  senada dengan hukum waris, dimana anak laki-laki berhak mewarisi harta orang tuanya dua bagian, sementara  anak wanita  satu bagian.

Mengenai jenis kelamin  hewan.  (jantan atau betina), bahwa tidak disyariatkan dalam domba  aqiqah me sti jantan atau betina. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لايضركم أذكرانا كن أم إناثا

“Untuk anak laki-laki dua kambing, dan guna  anak wanita  satu kambing, dan tidak memudharati kalian apakah kambing-kambing itu  jantan atau betina.”

[HR. Ashhabus Sunan, dan dishahihkan Syeikh Al-Albany

Pendapat mengenai waktu aqiqah.

pengamalan  aqiqah tepat sesudah  bayi didilahirkan  dan tidak me sti menantikan  sampai hari ke-7. itu menurut  Sya fiiyah dan Hanabilah. Tapi mereka tidak membolehkan sebelum bayi dilahirkan. Maka, andai  penyembelihan dilaksanakan  sebelum kelahiran bayi, dirasakan  sebagai sembelihan biasa dan bukan aqiqah. Hal ini didasari atas suatu karena  yaitu kelahiran. Maka andai  bayi telah  terlahir aqiqah boleh dilaksanakan.

Sedangkan pendapat yang terakhir  baru membolehkan pengamalan  aqiqah pada hari ke-7 pasca kelahiran. itu menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Dan aqiqah tidak sah (dianggap sembelihan biasa) bila  dilakukan  sebelumnya.

Kapan waktu aqiqah ditentukan dan apakah ada batasanya?

1. waktu aqiqah Hari ke-7

Kalangan Malikiyah berasumsi  bahwa masa-masa  aqiqah melulu  sampai hari ke-7 pasca kelahiran. Jika hari ke-7 sudah selesai  maka ibadah aqiqah telah  tidak lagi berlaku.

2. Aqiqah Sampai anak umur  baligh

Sedangkan Syafi’iyah, mereka membolehkan untuk  orang tua melasanakan aqiqah anaknya sampai  dia masuk umur  baligh. Ini yang mustahabb. Maka saat  telah masuk umur  baligh, orang tua bukan lagi  terbebani ibadah ini. Akan namun  anak itulah yang akan mengemban  aqiqahnya sendiri andai  mampu. Demikian yang diriwayatkan dalam suatu  hadits, bahwa Rasulallah meng-aqiqahi dirinya sendiri saat  beliau telah  menjadi nabi.

Al-Imam an-Nawawi di dalam kitabnya Syarhu al-Muhadzab, mengatakan andai  hadits mengenai  aqiqahnya Nabi guna  dirinya sendiri tersebut  adalah hadits bathil.

Batasan waktu aqiqah menurut ulama madzhab?

Para ulama bertolak belakang  pandangan tentang  batas akhir waktu guna  aqiqah. Sebagai muslim, tentu susah  untuk dapat  memahami batasan peraturan  waktu guna  aqiqah.

Maka dari tersebut  mari anda  simak pandangan-pandangan semua  ulama jumhur di bawah ini:

 1. Syafi’iyah dan Hambali

Beberapa pandangan ulama madzhab Syafi’iyah dan Hambali mengenai  waktu aqiqah yaitu dibuka  dari kelahiran sang bayi. Mereka berasumsi  bahwa hukumnya tersebut  tidak sah bilamana  aqiqah dilakukan  sebelum bayi lahir. Memotong kambing  sebelum bayi bermunculan  maka dirasakan  sebagai sembelihan biasa.

Ulama dari kalangan Syafi’iyah berasumsi  bahwa masa-masa  aqiqah dapat  diperpanjang. Meski begitu, kerjakan  aqiqah sebelum anak baligh (dewasa). Karena bila   baligh belum pun  diaqiqahi, maka aqiqahnya telah  gugur.

Orang yang baligh boleh mengaqiqahi diri sendiri. Karena Ulama Syafi’iyah berpandangan bahwa aqiqah tersebut  kewajiban sang ayah.

Sementara semua  ulama kalangan Hambali berpandangan bahwa andai  aqiqah tidak bisa  hari ke-7, maka disunnahkan dan boleh hari ke-14, hari ke-21 dan seterusnya.

2. Hanafiyah dan Malikiyah

Sementara tersebut  para ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah berpandangan bahwa masa-masa  aqiqah sangat  sunnah ialah  pada hari ketujuh dan jangan  sebelumnya.

Ulama Malikiyah pun memberi batas  bahwa masa-masa  aqiqah sesudah  hari ke-7 dirasakan  sudah gugur.

3. Ulama Indonesia

Mayoritas Ulama di Indonesia bermadzab Imam Syafi’i, baik Muhammadiyah maupun NU (Nahdhatul Ulama). Karenanya, tidak sedikit  tidak heran bila   masyarakat anda  merayakan syukuran aqiqah sesudah  sesudah dewasa. Alasannya sebab  waktu kecil belum aqiqah.

kapan waktu aqiqah untuk Anak, agar bisa mengaqiqahi dirinya sendiri?

Ulama yang membolehkan untuk  anak guna  meng-aqiqahi dirinya sendiri andai  mampu dengan keumuman hadits,

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى

Artinya: “Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, maka disembelihkan kambing  untuknya pada hari ke-7, dipotong  rambutnya, dan diberi nama”

(HR.Ibn Majah)

Kata tergadai (مُرْتَهَنٌ) berarti me sti dilakukan  dan dibayar  kapan juga  dan oleh siapapun. Jika masih hari ke-7 atau sebelum baligh, maka menjadi tanggungan orang tua. Namun andai  sudah lewat, maka boleh dilakukan  oleh siapapun temasuk oleh anak tersebut  sendiri, andai  dia mampu. Kata ‘boleh’ dalam urusan  ini bukan berati sunnah.

kapan Waktu aqiqah yang baik untuk dilaksanakan?

Sebagaimana pendapat di atas, Sementara tersebut  menyimak ulasan  dari Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal dari Rumaysho menyerahkan  rekomendasi bahwa usahakan  aqiqah dilakukan  tepat hari ke-7.

Beliau beralasan, “lebih baik berpegang dengan masa-masa  aqiqah yang disepakati oleh semua  ulama yakni  hari ke tujuh”.

Adapun mengenai  waktu aqiqahan di hari ke-14, 21 dan seterusnya semacam ini har us terdapat  dalilnya.

Aqiqah disunnahkan dilakukan  pada hari ketujuh. Hal ini menurut  hadits,

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى »

Dari Samuroh bin Jundub, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, digundul rambutnya dan diberi nama.”

(HR. Abu Daud no. 2838, An Nasai no. 4220, Ibnu Majah nol. 3165, Ahmad 5/12. Syaikh Al Albani menuliskan   bahwa hadits ini shahih)

Apa hikmah aqiqah dilakukan  pada hari ketujuh?

Murid Asy Syaukani, Shidiq Hasan Khon rahimahullah menerangkan, “Sudah semestinya terdapat  selang masa-masa  antara kelahiran dan masa-masa  aqiqah. Pada mula  kelahiran pasti  saja family  disibukkan guna  merawat si ibu dan bayi. Sehingga saat  itu, janganlah mereka diberi beban  lagi dengan kegiatan  yang lain. Dan pasti  ketika tersebut  mencari domba  juga perlu  usaha. Seandainya aqiqah disyariatkan di hari kesatu  kelahiran sungguh ini paling  menyulitkan. Hari ketujuhlah hari yang lumayan  lapang guna  pelaksanaan aqiqah.”

dimulai dari kapan penghitungan waktu aqiqah?

Disebutkan dalam Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah,

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ يوم الولادة يحسب من السّبعة ، ولا تحسب اللّيلة إن ولد ليلاً ، بل يحسب اليوم الّذي يليها

“Mayoritas ulama pakar fiqih berpandangan bahwa masa-masa  siang[2] pada hari kelahiran ialah  awal hitungan tujuh hari. Sedangkan masa-masa  malam[3] tidaklah jadi hitungan andai  bayi tersebut didilahirkan  malam, tetapi  yang jadi hitungan hari berikutnya.”[4] Barangkali yang dijadikan dalil ialah  hadits inilah  ini,

تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ

“Disembelih baginya pada hari ketujuh.” Hari yang dimaksudkan ialah  siang hari.

Misalnya terdapat  bayi yang bermunculan  pada hari Senin (21/06), pukul enam pagi, maka hitungan hari ketujuh telah  mulai dihitung pada hari Senin. Sehingga aqiqah bayi tersebut dilakukan  pada hari Ahad (27/06).

Jika bayi itu  lahir pada hari Senin (21/06), pukul enam sore, maka hitungan tadinya  tidak dibuka  dari hari Senin, tetapi  dari hari Selasa keesokan harinya. Sehingga aqiqah bayi itu  pada hari Senin (28/06). Semoga dapat  memahami misal  yang diserahkan  ini.

Cara menghitung waktu aqiqah atau hari aqiqah anak.

Anda dapat  menghitung masa-masa  aqiqah semenjak  bayi dilahirkan. Gunakanlah perhitungan kalender hijriah.

Contohnya andai  ada bayi bermunculan  pada hari Rabu pukul enam pagi (06.00 WIB), maka hitungan hari ketujuh sudah semenjak  hari Rabu tersebut. Maka pengamalan  aqiqah bayi itu  yaitu hari Selasa.

Contoh lainnya andai  bayi bermunculan  hari Rabu pukul enam senja  (18.00 WIB), maka hitungannya bukan Rabu, namun  masuk hari Kamis keesokan harinya. Pelaksanaan aqiqah bayi tersebut ialah  pada hari Rabu.

تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ

“Disembelih baginya pada hari ketujuh.” Hari yang dimaksudkan ialah  siang hari.

Adanya jangka masa-masa  aqiqah dari sesudah  kelahiran bahwasannya  berisi  hikmah. Pada ketika  bayi baru lahir, keluarga tentu  disibukkan dengan pengurusan bayi pun  ibunya. Maka dari tersebut  perlu ada masa-masa  persiapan sebelum syukuran aqiqah dan ini menjadi keutamaan dan ibrah masa-masa  aqiqah.

Bagaimana andai  waktu aqiqah tidak dapat  dilaksanakan pada hari ketujuh?

Dalam masalah ini ada  silang pendapat salah satu  para ulama. Berdasarkan keterangan dari  ulama Syafi’iyah dan Hambali, masa-masa  aqiqah dibuka  dari kelahiran. Tidak sah aqiqah sebelumnya dan cuma dirasakan  sembelihan biasa.

Berdasarkan keterangan dari  ulama Hanafiyah dan Malikiyah, masa-masa  aqiqah ialah  pada hari ketujuh dan jangan  sebelumnya.

Ulama Malikiyah pun memberi batas  bahwa aqiqah telah  gugur sesudah  hari ketujuh. Sedangkan ulama Syafi’iyah membolehkan aqiqah sebelum umur  baligh, dan ini menjadi keharusan  sang ayah.

Sedangkan ulama Hambali berasumsi  bahwa andai  aqiqah tidak dilakukan  pada hari ketujuh, maka disunnahkan dilakukan  pada hari keempatbelas. Jika tidak sempat lagi pada hari tersebut, boleh dilakukan  pada hari keduapuluh satu. Sebagaimana urusan  ini diriwayatkan dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha.

Adapun ulama Syafi’iyah berasumsi  bahwa aqiqah tidaklah dirasakan  luput andai  diakhirkan waktunya. Akan tetapi, disarankan  aqiqah tidaklah diakhirkan sampai  usia baligh. Jika sudah  baligh belum pun  diaqiqahi, maka aqiqahnya tersebut  gugur dan si anak boleh memilih guna  mengaqiqahi dirinya sendiri.

bagaimana kesimpulanya?

Dari perbedaan pendapat di atas, pengarang  sarankan supaya  aqiqah dilakukan  pada hari ketujuh, tidak sebelum atau sesudahnya. Lebih baik berpegang dengan masa-masa  yang disepakati oleh semua  ulama.

Adapun menyatakan dipindahkan  pada hari ke-14, 21 dan seterusnya, maka penentuan tanggal semacam ini me sti perlu  dalil.

Sedangkan mengaku  bahwa aqiqah boleh dilaksanakan  oleh anak tersebut  sendiri saat  ia telah  dewasa sedang ia belum diaqiqahi, maka andai  ini berdalil dengan tindakan  Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang disebutkan  mengaqiqahi dirinya saat  dewasa, tidaklah tepat. Alasannya, sebab  riwayat yang melafalkan  semacam ini lemah dari masing-masing  jalan. Imam Asy Syafi’i sendiri mengaku  bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah mengaqiqahi dirinya sendiri (ketika dewasa) sebagaimana dilafalkan  dalam salah satu buku  fiqih Syafi’iyah Kifayatul Akhyar. Wallahu a’lam.

baca juga:

Perbedaan aqiqah dan kurban, inilah ciri-ciri yang perlu diketahui

Ibadah qurban maupun aqiqah adalah implementasi ketaatan dan ketakwaan seorang hamba dalam menjalani syariah Islam. Qurban ialah  menyembelih hewan yang dilaksanakan  mulai tanggal 10 Dzulhijah sesudah  salat Idul adha, dan masih boleh melakukannya di tanggal 11 hingga  13 Dzulhijah.

Qurban boleh diniatkan atas nama sendiri, orang lain, atau pun guna  orang yang telah  meninggal. Jika ber-qurban domba  dan domba, maka hanya diizinkan  untuk satu orang. Sedangkan guna  sapi dan unta boleh dilaksanakan  secara berpatungan. Setelah pemotongan, pequrban mendapat sepertiga unsur  daging, dan dua pertiganya diberikan  kepada yang berhak menerimanya.

Aqiqah ialah  ibadah yang dilaksanakan  sebagai wujud syukur atas nikmat yang telah diserahkan  Allah Swt atas kelahiran buah hati. Aktivitas aqiqah ialah  memotong hewan. Hewan yang disembelih seringkali  kambing atau domba. Afdolnya, aqiqah dilaksanakan  pada hari ke tujuh, namun andai  berhalangan dapat dilaksanakan  pada hari ke empat belas.

Jumlah hewan yang disembelih berbeda, andai  bayinya wanita  maka kambingnya yang disembelih satu, sementara  untuk bayi laki-laki berjumlah dua ekor.

Ibadah qurban dan aqiqah memiliki  perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaannya.

nah setelah mamahami dari teks dan ceramah langsung, yuk kita maahami dari persamaanya antara Qurban dan Aqiqah

Persamaan aqiqah dan kurban adalah:

 • 1.Baik qurban maupun aqiqah dilakukan  sebagai wujud ketaatan dan ketakwaan seorang hamba untuk  Allah Swt. Aktivitasnya dengan mengerjakan  pemotongan hewan.
 • 2.Mempunyai peraturan  yang sama dalam kriteria  sahnya fauna  yang bakal  disembelih. Yaitu berbadan sehat, tidak mengidap penyakit, gemuk, tidak cacat secara jelas, dan sudah  masuk umur cocok  syariah.
 • 3.Hukum berqurban dan aqiqah pada dasarnya sama menurut  keterangan dari  jumhur ulama, yakni  sunnah muakkad. Sunnah yang dianjurkan untuk  yang memiliki  kelapangan rezeki.
 • 4.Dalam menyalurkan  daging sembelihan, baik sahibul qurban maupun aqiqah yang menyerahkan  langsung untuk  yang berhak.
 • 5.Sahibul qurban dan aqiqah, dapat merasakan  sebagian dagingnya. Kulit serta dagingnya jangan  diperjualbelikan, tetapi  dapat dijadikan upah untuk  pemotong hewannya.

Perbedaan Ibadah Qurban dan Aqiqah

penjelasan lengkap mengenai aqiqah dan kurban
 • 1.Waktu pengamalan  qurban sesudah  salat Iduladha dan masih dapat dilaksanakan  dari tanggal 11 sampai  13 Dzulhijah masing-masing  tahunnya. Aqiqah, afdolnya dilaksanakan  pada hari ke tujuh, sampai  sebelum akil baligh.
 • 2.Melaksanakan qurban ketika  hari raya Iduladha, sementara  aqiqah dilakukan  saat kelahiran buah hati.
 • 3.Dalam sistem pembagian, daging qurban diberikan  daging dalam suasana  mentah. Aqiqah diberikan  ke penerima dalam suasana  siap santap, dengan menu tertentu.
 • 4.Qurban dilaksanakan  setiap tahun, dan dianjurkan untuk  yang berkemampuan dalam rezeki. Melakukan aqiqah melulu  sekali dalam seumur hidup.
 • 5.Jumlah fauna  ketika ber-aqiqah ialah  beda, pada bayi laki-laki disunnahkan menyembelih dua ekor domba  jantan (gibas). Dan seekor domba  pada aqiqah bayi perempuan. Sebagian daging bisa  dinikmati keluarga, beberapa  lagi disedekahkan. Pelaksanaan qurban, bisa  menyembelih seekor domba  atau berkelompok sekiranya fauna  qurban-nya ialah  unta, atau sapi.

Demikian ringkasan persamaan qurban dan aqiqah, serta perbedaan qurban dan aqiqah. Semoga saya dan anda bisa  mengimplementasikan kedua ibadah tersebut.

kesimpulanya apa?

Islam mengajarkan umat muslim supaya  menjalin tiga jenis hubungan, yakni  hubungan insan  dengan Allah SWT (hablum min Allah), hubungan insan  dengan sesama insan  (hablum min al-nas) dan hubungan insan  dengan alam semesta (hablum min al-‘alam). Ketiga hubungan itu  dapat didatangi  dalam syariat qurban dan aqiqah.

Jika ditelisik dari mula  sejarahnya, baik qurban maupun aqiqah, sama-sama dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur untuk  Allah SWT. Dengan demikian, qurban dan aqiqah bernuansa hablum min Allah. Qurban dan aqiqah pun  sama-sama bernuansa hablum min al-nas, sebab  daging qurban dan aqiqah me sti diberikan  kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Bahkan nuansa hablum min al-‘alam pun  tampak pada kewajiban  untuk menjadikan hewan  sebagai objek qurban dan aqiqah.

Perbandingan Qurban dan Aqiqah

pperbedaan kurban dan aqiqah
pperbedaan kurban dan aqiqah

Kambing yang dijadikan sebagai qurban maupun aqiqah mesti memenuhi sejumlah kriteria   sebagaimana tercantum  di bawah ini:

Kriteria Kambing Qurban dan Aqiqah

A. TATA CARA PELAKSANAAN QURBAN

1.  Pengertian

Berdasarkan keterangan dari  bahasa, qurban berasal dari bahasa Arab qaruba yang berarti ‘dekat’. Yang dimaksud di sini ialah  ‘dekat untuk  Allah SWT’. Istilah lainnya ialah  udhhiyyah yang berarti fauna  qurban yang disembelih pada masa-masa  dhuha.

Berdasarkan keterangan dari  istilah, qurban atau udhhiyyah ialah  menyembelih fauna  ternak tertentu (unta, sapi, kerbau, kambing) dengan niat mendekatkan diri untuk  Allah SWT pada hari-hari Nahr (penyembelihan), yakni  Idul Adha sampai  hari Tasyriq (10-13 Dzulhijjah).

2. Hukum Qurban

Hukum menyembelih qurban menurut  keterangan dari  Imam Hanafi ialah  wajib menurut  Hadis riwayat Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا  (رَوَاهُ إبْنُ مَاجَهَ)

Barangsiapa mempunyai  keluasan (rezeki), dan tidak berqurban, maka tidak boleh  sekali-kali dia mendekati lokasi  shalat kami

(H.R. Ibnu Majah).

Sedangkan tiga Mazhab lainnya (Maliki, Syafi’i dan Hambali) menghukumi sunah muakkad, sampai-sampai  orang yang dapat  berqurban makruh meninggalkannya.

Lebih dari itu, Mazhab Syafi’i mengaku  bahwa qurban adalah ibadah sunah perorangan yang seyogianya dilakukan  paling tidak sekali dalam seumur hidup. Namun demikian, andai  anggota keluarganya banyak, lalu melulu  ada satu orang yang berqurban mewakili keluarganya, maka urusan  tersebut  sudah mencukupi.

Dalil kesunahan qurban ialah  Hadis Ibnu ‘Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ الْوَتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى (رَوَاهُ أَحْمَدُ).

Tiga urusan  yang me sti  bagiku, dan sunah untuk  kalian: shalat witir, menyembelih qurban dan shalat dhuha

(H.R. Ahmad

Pengertian aqiqah dan dasar hukumnya

Aqiqah menurut  keterangan dari  bahasa ialah  membelah dan memotong. Pada mulanya, aqiqah ialah  sebutan untuk  pemotongan rambut yang terdapat  di kepala bayi saat  kelahirannya. Kemudian sebutan aqiqah pun  ditujukan pada fauna  yang dicukur  (disembelih) berkaitan  dengan pemotongan rambut bayi tersebut.

Dasar Hukum aqiqah

Berdasarkan keterangan dari  mazhab Hanafi, hukum aqiqah ialah  mubah, bukan sunah. Sedangkan menurut  keterangan dari  mazhab lainnya (Maliki, Syafi’i dan Hambali) hukum aqiqah ialah  sunah muakkad untuk  orang yang dikaruniai anak. Hukum aqiqah menjadi wajib bilamana  dinazarkan.

Dasar hukum aqiqah ialah  Hadis riwayat Samurah ibn Jundub RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ غُلاَمٍ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ فِي يَوْمِ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيـُسَمَّى (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Setiap anak tersebut  tergadai dengan aqiqahnya, yang disembelih pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dipotong  rambutnya dan diberi nama (pada hari ketujuh tersebut)

(H.R. al-Bukhari).

Ketentuan Binatang Aqiqah

Sebenarnya hewan  aqiqah sama dengan hewan  qurban, yakni  unta, sapi dan kambing. Akan tetapi, pendapat yang populer ialah  aqiqah melulu  boleh memakai  kambing. Berdasarkan keterangan dari  Mazhab Maliki, aqiqah guna  anak laki-laki maupun wanita ialah  1 (satu) ekor kambing. Berdasarkan keterangan dari  Mazhab Syafi’i dan Hambali, aqiqah guna  anak laki-laki ialah  2 (dua) ekor kambing, sementara  aqiqah guna  anak wanita ialah  1 (satu) ekor kambing. Pendapat ini didasarkan pada Hadis riwayat ‘Aisyah RA berikut:

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلاَمِ بِشَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ. (رَوَاهُ إبْنُ مَاجَهَ).

“Rasulullah SAW menyuruh  kami supaya  mengaqiqahkan anak laki-laki dengan (menyembelih) dua ekor domba  dan mengaqiqahkan anak perempuan  dengan (menyembelih) seekor kambing”.

(H.R. Ibn Majah).

Demikian pun  diperkenankan aqiqah dengan seekor unta atau sapi guna  7 (tujuh) anak. Di samping  itu, disunahkan untuk mencukur  rambut bayi pada hari ketujuh, kemudian  bersedekah dengan emas dan perak cocok  dengan timbangan rambut yang dipotong.

Disunahkan pula memberi nama yang terbaik untuk  bayi di hari ketujuh dan melumuri kepala bayi dengan minyak wangi, laksana  za’faran. Pada hari kelahiran, sunah dikumandangkan azan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya. Hal ini dimaksudkan supaya  kalimat yang kesatu  kali didengar oleh bayi ialah  kalimat tauhid.

TAHUKAH KAMU? Mengapa Daging Kambing Istimewa menurut  keterangan dari  Rasulullah SAW?

Pertama, Di dalam domba  ada  keberkahan. Rasulullah SAW bersabda: “Peliharalah (manfaatkan) oleh kalian kambing, sebab  di dalamnya ada  barakah”. (H.R. Ahmad). Tidak melulu  dagingnya saja, susu dan kulit kambing pun  berisi  keberkahan.

Kedua, Para Nabi pernah menggembalakan kambing. Nabi SAW bersabda: “Tidaklah seorang Nabi diutus, tetapi  ia pernah menggembala kambing”. Para kawan  bertanya, “Apakah anda  juga, wahai Rasulullah?”. Beliau menjawab, “Ya, aku pernah menggembala domba  penduduk Mekkah dengan upah sejumlah  qirath”(H.R. al-Bukhari).

Ketiga, Daging domba  tidak berbahaya untuk  kesehatan. Apa yang disunahkan Rasulullah SAW, tentulah  di dalamnya terdapat guna  dan tidak membahayakan. Hal tersebut diperlihatkan  oleh orang zaman dahulu yang gemar santap  daging domba  dan lemaknya. Lalu, kenapa  sekarang ini daging kambing dirasakan  berbahaya untuk  kesehatan? Sebenarnya bukan daging domba  yang mengakibatkan  penyakit, tetapi  karbohidrat (misalnya: nasi, lontong, ekstra  gula, dan minuman manis) yang dikonsumsi bareng  daging kambinglah yang menjadi pemicunya. Daging domba  akan aman dan menyehatkan guna  dikonsumsi, asalkan: (a) Diolah dengan teknik  yang baik supaya  kandungan vitamin dan mineralnya tetap terjaga, contohnya  kurangi santan dan minyak, pakai  bumbu-bumbu pilihan, dan simaklah  waktu memasak yang tepat. (b) Dikonsumsi secukupnya saja dan tidak berlebihan. (c) Dikonsumsi oleh orang-orang yang terbiasa merealisasikan  pola hidup sehat, misalnya: lumayan  serat, olahraga rutin, makanan bergizi seimbang, tidak mengisap rokok  dan minum alkhohol, dan beda  sebagainya.

Keempat, Daging domba  sangat baik guna  kesehatan jantung. Penelitian dari American Heart Association melafalkan  bahwa daging domba  sangat baik guna  orang yang memiliki  masalah pada jantung, sebab  mempunyai  kandungan protein yang tinggi, kandungan lemak yang sehat, mudah dipahami  tubuh, berisi  zat besi, potasium yang rendah, dan berisi  seluruh  asam amino.

selanjutnya, Kelima,

Membantu mengurai kolesterol jenuh. Kolesterol bosan  dapat diminimalisir bilamana  Omega 3 telah  ada  dalam darah, tetapi  Omega 3 tidak bisa  mengurai kolesterol yang telah  terbentuk dalam tubuh. Lalu, bagaimana domba  membantu mengurai kolestrol? Ternyata melulu  ikatan kolesterol lembut saja yang dapat  menguraikan kolesterol kasar, dengan kata lain  kolesterol yang telah  terbentuk dalam tubuh tidak akan dapat  diurai dengan materi, tetapi  dengan kolesterol domba  saja.

Keenam, Mencegah penyakit darah tinggi dan obesitas. Kolesterol domba  sangat berfungsi  untuk menguraikan kolesterol dalam darah  yang menjadi penyebab penyakit hipertensi. Untuk  penderita obesitas, daging domba  dapat berfungsi  membakar lemak yang berlebihan dalam tubuh.

Ketujuh, Mempercantik kulit. Daging domba  berisi  vitamin C alami yang tidak teroksidasi, dimana keberadaanya sangat urgen  untuk kulit. Vitamin C yang tidak teroksidasi sangat urgen  untuk keawetan  dan pembangunan sel kulit, serta mempercantik kulit.

Kedelapan, Meningkatkan rasa kasih sayang dan kebahagiaan. Kolesterol domba  akan menciptakan  jantung menjadi halus dan lembut pergerakannya, sampai-sampai  perasaan bahagia bakal  tercipta. Daging domba  membuat sistem darah menjadi sehat dan kuat, begitu pun  dengan thalamus yang pun  kuat sehingga situasi  tersebut sangat menolong  terciptanya perasaan kasih sayang.

Kesembilan, Mencegah anemia. Zat besi yang tinggi dalam daging kambing bermanfaat  mencegah anemia. Di samping  itu, daging kambing pun  berisi  vitamin B12 yang sangat urgen  untuk mengawal  kesehatan sel darah merah  dan niasin.

baca juga yuk:

Tujuan aqiqah dan manfaatnya, penting!! bagi yang mau aqiqah.

tujuan aqiqah adalah merealisasikan rasa syukur kita atas anugrah, sekaligus amanah yang berikan Allah SWT terhadap kita. Aqiqah juga menjadi ikhtiar kita dalam menghidupkan sunnah nabi SAW, jika diliht dari perbuatan? jelas terpuji, yuk jalani sunah nabi dengan gembira dan selalu ikhlas.

ridho aqiqah jogja, dalam kajian tujuan aqiqah dan hikmah aqiqah
ridho aqiqah jogja, dalam kajian tujuan aqiqah dan hikmah aqiqah

Mengapa anak kita harus di aqiqahi ?

Setiap orang tua menginginkan  anak yang shaleh, berbakti dan menyalurkan  kebahagiaan untuk  kedua orangnya. Aqiqah ialah  salah satu acara urgen  untuk menanamkan nilai-nilai ruhaniah untuk  anak yang masih suci. Dengan Aqiqah diinginkan  sang banyi mendapat   kekuatan, kesehatan bermunculan  dan batin. Ditumbuhkan dan dikembangkan bermunculan  dan batinnya dengan nilai-nilai Ilahiyah.

Dengan Aqiqah diinginkan  sang bayi besok  menjadi anak yang shaleh dan berbakti untuk  kedua orang tuanya. Jika acara ini dilakukan  dengan tulus-ikhlash dan dijiwai nilai-nilai ruhaninya oleh kedua orang tuanya, pasti  akan dominan  terhadap pertumbuhan  sang bayi, terutama  jiwa dan ruhaninya.

Aqiqah ialah  salah satu acara ritual di dalam Islam, yang dilakukan  pada hari ketujuh dari kelahiran seorang bayi. Aqiqah hukumnya sunnah muakkad (mendekati wajib), bahkan beberapa  ulama mengaku  wajib.

mengapa aqiqah itu penting ?

Apabila anda  mempunyai  barang yang dapat  mendatangkan manfaat dan bangga memilikinya, tetapi  barang itu  dalam suasana  tergadai, bagaimana sikap anda  terhadap barang itu ?. Tentunya kita berjuang  semaksimal barangkali  untuk menebusnya.

Aqiqah ialah  upaya kita guna  menebus anak anda  yang tergadai. Aqiqah pun  adalah realisasi rasa syukur anda  atas anugrah, sekaligus amanah yang diserahkan  Allah SWT terhadap kita. Aqiqah pun  sebagai upaya anda  menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, yang adalah perbuatan yang terpuji, menilik  saat ini sunnah itu  mulai jarang dilakukan  oleh kaum muslimin.

“ Barangsiapa menghidupkan sunnahku disaat kehancuran  pada umatku, maka baginya pahala orang yang mati syahid.“

( Al – Hadst )

Di samping  itu, manfaat dan tujuan aqiqah adalah: mempererat tali silaturrahmi dan ikatan sosial dengan semua  kerabat, tetangga, fakir miskin, dll. Oleh sebab  itu, marilah kita bareng  – sama berjuang  menghidupkan

Apa Tujuan aqiqah dan Manfaat Aqiqah yang sebenarnya?

Ada tidak sedikit  manfaat dalam Aqiqah. Salah satunya ialah  mengumumkan kelahiran bayi. Sebagai syukur, sebab  dianugerahi seorang anak. Hikmah lainnya ialah  sebagai wasilah silaturahim dengan mengundang anggota keluarga, tetangga, dan rekan  untuk merayakan aqiqah bersama. Anda dapat  mengirimkan undangan aqiqah sebelum pengamalan  acaranya dilangsungkan.

Tak lupa bentuk sosial untuk  orang miskin tidak boleh  dilupakan. Berikan mereka makanan dan daging domba  yang disajikan acara aqiqah.

Sama halnya dengan destinasi  diadakannya aqiqah guna  menyembelih fauna  saat kelahiran anak, tersebut  adalah bagian dari ibadah, aqiqah disini berisi  tidak sedikit  hikmah.

Hikmah aqiqah ini salah satunya ialah  berisi  arti  yang mempunyai  sifat  intrinsik sebagai sarana pendekatan (taqarrub) untuk  Allah. Sementara di sisi lainnya akikah berisi  arti  instrumental sebagai usaha edukasi  pribadi dan masyarakat ke arah komitmen atau juga  pengikatan batin pada amal shaleh.

Jadi arti  ibadah salah satunya ialah  ibadah seorang hamba yang beriman dan urusan  itu  akan memupuk serta menumbuhkan kesadaran bakal  tugas-tugas individu  (hubungan hamba untuk  Allah) dan tugas serta peran sosial (hubungan hamba dengan hamba lainnya).

jadi tujuan aqiqah itu apa?

Untuk tersebut  tujuan aqiqah tidak melulu  terbatas pada “pesta makan” semata. Akan tetapi hakikat  dari tujuan aqiqah malah  lebih luas daripada sekedar definisi  pesta makan.

Berdasarkan keterangan dari  Syekh Abdullah Nasihih Ulwan dalam buku  “Tarbiyatul Aulad Fil Islam”, tujuan aqiqah diantaranya :

 1. Pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabi Ibrahim AS ketika  menebus putra tercintanya Ismail AS.
 2. Kedua, dalam aqiqah berisi  bagian  perlindungan dari setan yang bisa  mengganggu anak yang sudah  lahir tersebut  dan ini cocok  dengan maksud hadits yang dengan kata lain  “Setiap anak tersebut  tergadai dengan aqiqahnya”.
 3. Ketiga, tujuan aqiqah adalah tebusan untuk  anak untuk menyerahkan  syafaat untuk  kedua orang tuanya besok  pada hari akhir. Seperti yang diutarakan Imam Ahmad, “Dia tergadai dari menyerahkan  syafaat untuk  kedua orangtuanya (dengan aqiqahnya).”
 4. Keempat, tujuan aqiqah merupakan format  pendekatan diri untuk  Allah sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dikaruniakan  Allah untuk  kita dengan lahirnya anak.
 5. Kelima, aqiqah adalah sarana menampakkan rasa gembira dalam mengemban  syariat Islam dan meningkatnya  keturunan mukmin yang akan menggandakan  umat Rasulullah SAW pada hari kiamat.
 6. Keenam, aqiqah bisa  memperkuat ukhuwah atau persaudaraan salah satu  warga masyarakat.
 7. Ketujuh, aqiqah adalah sarana untuk menerapkan  prinsip keadilan sosial dan menghapuskan gejela kemiskinan di dalam masyarakat. Misalnya dengan adanya masakan aqiqah yang diserahkan  kepada fakir kurang mampu  dan dhuafa.

baca juga:

unsur pendidikan dalam melakukan dan memahami tujuan aqiqah

KH Muhammad Sholikhin dalam bukunya “Mukjizat dan Misteri Lima Rukun Islam: Menjawab Tantangan Zaman” mengungkapkan, dalam ibadah akikah terdapat  unsur tarbiyah (pendidikan), yaitu  mendidik ketakwaan anak supaya  menjadi orang yang dekat (taqarrub) untuk  Allah, serta menghilangkan sifat-sifat kebinatangan pada diri anak, sebab  manusia pada umumnya pun  mempunyai  sifat-sifat hewaniah yang me sti dihilangkan dengan norma etika keagamaan.

tujuan pendidikan aqiqah

akikah pun  bertujuan guna  mendidik anak menjadi hamba yang dekat dengan Allah SWT. Sebab, akikah tersebut  sendiri ialah  tindakan berkurban. Perbedaannya dengan qurab (kurban) pada hari Idul Adha terletak pada syariatnya.

Jika kurban pada bulan Dzulhijjah disyariatkan berkaitan  dengan peristiwa haji, dan tertentu untuk  yang dapat  serta mempunyai  kehendak yang sama dengan prosesi haji, sementara  akikah ialah  kurban fauna  untuk diri individu  sebagai penebusan terhadap jiwa anak yang baru lahir,” tulisnya.

Dan secara khusus, destinasi  dan guna  akikah ialah  merupakan format  syukur atas anugerah yang diserahkan  Allah untuk  seorang Muslim, dengan kehadiran buah hati dalam kehidupan keluarganya

Namun secara khusus, destinasi  dan guna  aqiqah ialah  bentuk syukur atas rahmat dan anugerah Allah untuk  muslim dengan kehadiran anak dalam kehidupan keluarga.

Tujuan dan guna  aqiqah akan terjangkau  bila upacara atau pengamalan  aqiqah dilakukan  dengan tulus ikhlas dan mengekor  adab aqiqah yang sudah  ditetapkan.

benang merah dari tujuan dan keutamaan aqiqah

Dari sejumlah  hadits diatas pula bisa  ditarik benang merah  atas keutamaan aqiqah yaitu:

 • 1. Mendapat pahala sebab  melaksanakan sunnah Rosul – Melaksanakan sunnah Rasul sama aja membuktikan bila   diri kita menyukai  Nabi Muhammad dan menyukai  Islam. Mengapa demikian? Karena seluruh  sumber dasar Islam terdapat  pada Al Quran dan As Sunnah yang mana aqiqah ialah  salah satu isi yang terdapat  didalam sunnah itu.
 • 2. Menghilangkan kotoran dan penyakit – Aqiqah pun  disertai dengan memotong  rambut bayi dengan niat menghilangkan kotoran dan penyakit.
 • 3. Meningkatkan ibadah untuk  Allah – Pada acara aqiqah seringkali  disertai dengan pembacaan al quran 30 juz, atau pembacaan yasin dan tahlil, doa-doa dan beda  sebagainya. Hal ini menciptakan  pelaksana aqiqah menjadi bertambah  rasa cinta iobadahnya dengan melakukan  demikian.
 • 4. Mendoakan sang bayi – Pada aqiqah seringkali  disertai doa-doa guna  mendoakan bayi sampai-sampai  dapat menjadi keuntungan guna  bayi yang tiada terhintung jumlahnya.
 • 5. Meningkatkan rasa cinta sosial sesama muslim – Dengan membagi aqiqah pada sesama muslim dapat menambah  rasa solidaritas sesama muslim sampai-sampai  menumbuhkan cinta terhadap sesama muslim pula.

Demikian seputar aqiqah dan keutamaan aqiqah. Apapun ibadah yang anda  lakukan, dasarkan dengan ikhlas menjalankan ajaran Islam. Sehingga guna  yang anda  dapatkan dapat  mencakup kebajikan  agama, dunia, dan akhirat kelak. Wallahu A’lam.

baca juga yuk