ini makna aqiqah dalam islam, untuk syukuran lahirnya anak dan perlunya mensyukurinya.

Makna aqiqah

makna aqiqah
makna aqiqah sesuai syarat islam

makna عقيقة adalah ungkapan perasaan  syukur umat Islam terhadap Allah SWT. karna telah diberikan kenikmatan serupa seorang anak untuk nya.

Aqiqah menurut  keterangan dari  bahasa berarti memutus/memotong, sementara  menurut  keterangan dari  istilah Syar’i, Aqiqah ialah  menyembelih Kambing guna  anak yang baru saja lahir. Berdasarkan keterangan dari  Jumhurul Ulama, aqiqah hukumnya Sunnah Muakada (Sunnah yang dianjurkan).

Hal tersebut dikatakan  oleh Ustad Ihsan Ibnu Hasan Ia mengatakan, Aqiqah ialah  tanda syukur manusia untuk  Allah SWT atas nikmat anak yang diberikannya-Nya. Juga sebagai washilah (sarana) memohon untuk  Allah SWT supaya  menjaga dan merawat  bayi yang di amanahkan.

Katanya, Aqiqah adalah tebusan untuk  anak untuk menyerahkan  syafaat untuk  kedua orangtuanya besok  pada hari akhir sebab  disebut sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, “Dia tergadai dari menyerahkan  syafaat untuk  kedua orangtuanya (dengan aqiqahnya),”.

baca juga: paket aqiqah anak perempuan

hadist tentang aqiqah

“Dari Samurah, Rasulullah SAW bersabda, “Setiap anak tersebut  tergadai dengan aqiqahnya. Ia disembelihkan (binatang) pada hari ke tujuh dari hari kelahirannya, dan dipotong  rambut kepalanya lantas  diberi nama pada hari itu,” (Ashhabus-Sunan).

Ustad Ihsan menyebut, Aqiqah pun  menghidupkan Sunnah Nabi Muhammad SAQ sebab  dengan beraqiqah sama laksana  setiap umat muslim mengekor  tauladan Nabi saat diserahkan  Karunia seorang anak.

Dalam pengamalan  Aqiqah, Ustad Ihsan mengutip dari pernyataan sejumlah  ulama bahwa pengamalan  aqiqah disarankan  pada hari ke-7 dari hari kelahiran si bayi, katanya, pendapat tersebut  disandarkan untuk  hadist dari Samuroh bin Jundub. Akan namun  sebagian ulama lainnya membolehkan pengamalan  aqiqah bisa  di kerjakan  pada hari ke 14 ataupun 21, pendapat tersebut pun  dapat disandarkan untuk  hadist dari A’isya r.a dalam buku  Al-Mustadrok No.7595 dan di shahihkan oleh Imam Hakim dan Imam Adzahabi.

Aqiqah anak laki-laki dan perempuan

Berdasarkan hadist dari Ummu Karaz yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi dan Imam Ahmad, untuk  anak wanita  disembelihkan satu ekor domba  dan untuk  anak laki-laki disembelihkan dua ekor kambing.

Dalam suatu  hadist di jelaskan:

“Hadist dari Ummu Karaz al-Ka’biyah, Rasul SAW bersabda, “Bagi anak laki-laki disembelihkan dua ekor domba  dan untuk  anak wanita  (disembelihkan satu ekor dan tidak memberatkan anda  sekalian apakah (sembelihan itu) termasuk fauna  jantan atau betina,” (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Namun dalam hadist di atas tidak di kriteria kan apakah sembelihan tersebut  jantan atau betina, walaupun beberapa  ulama mengatakan, lebih afdhol dengan sembelihan fauna  jantan, namun, membolehkan dengan sembelihan fauna  betina, yang pentingnya ialah  mencukupi kriteria  sehat dan tidak cacat.

Mencukur Rambut bayi yang baru lahir

Setelah mengerjakan  pemotongan hewan, dalam aqiqah pun  disunnahkan memotong  rambut bayi yang baru dicetuskan  sampai berakhir  (plontos), lantas  rambut itu  ditimbang dan disunnahkan bersodaqoh senilai perak seberat timbangan rambut bayi tersebut.

Hikmah dari mencurkur rambut bayi selain guna  menghilangkan kotoran yang ada  dirambut bayi ketika  dilahirkan, pun  dapat menguatkan syaraf-syaraf kepala sang bayi. Dan pun  melatih diri guna  bersodaqoh untuk  fakir dan miskin.

baca juga: paket aqiqah untuk anak laki laki

Makna Memberi Nama anak

Juga disunnahkan memberi nama anak yang dicetuskan  dengan nama-nama yang baik, sebab  dalam nama pun  terkandung doa dan harapan, sampai-sampai  perlu anak diserahkan  nama-nama yang baik supaya  kelak anak tesebut tumbuh menjadi anak yang baik cocok  doa dan asa  yang terdapat  dalam nama tersebut.

Nama yang paling digemari  Allah ialah  nama yang di nisbatkan kepadanya. Juga boleh memakai  nama semua  Nabi dan orang-orang Sholeh, atau nama-nama yang bermakna baik. Dalam pemberian nama, Allah paling  tidak menyenangi  nama-nama buruk atau nama-nama yang berarti bisa  menjadi sebuah  penghinaan terhadap Allah SWT.

makna pelaksanaan Aqiqah

Arti Aqiqah / Akikah ialah  sembelihan yang dilaksanakan  sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran seorang bayi. Jumhur ulama mengaku  bahwa hukum aqiqah ialah  sunnah muakkad baik untuk  bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Pelaksanaannya dapat dilaksanakan  pada hari ke tujuh (ini yang lebih utama menurut  keterangan dari  para ulama), keempat belas, dua puluh satu atau pada hari-hari yang lainnya yang memungkinkan.

Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap yang dicetuskan  tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya dan dipotong  rambutnya serta diberi nama”. (HR. Ahmad dan Ashabus Sunan)

Yang lebih utama ialah  menyembelih dua ekor domba  yang berdampingan  umurnya untuk  bayi laki-laki dan seekor kambing untuk  bayi perempuan. Dari Ummu Kurz Al-Ka’biyyah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

“Untuk anak laki-laki dua ekor domba  yang berdampingan  umurnya dan guna  anak wanita  satu ekor kambing.” (HR. Ahmad 6/422 dan At-Tirmidzi 1516)

Dalam pengamalan  aqiqah usahakan  dilaksanakan  sendiri oleh orang tua bayi. Kalau toh hendak  menitipkannya untuk  orang lain, anda  harus yakin bahwa urusan  tersebut dilaksanakan  sesuai dengan tuntutan syari’ah. Jangan sampai anda  menitipkan sebanyak  uang untuk  suatu lembaga atau perorangan, lantas  uang tersebut diberikan  langsung sebagai pengganti daging. Praktek yang demikian pastinya  tidak cocok  dengan bimbingan  sunnah yang mensyaratkan adanya penyembelihan fauna  dalam pengamalan  aqiqah.

Arti Mencukur Rambut anak

Mencukur rambut bayi adalah sunah Mu’akkad, baik guna  bayi laki-laki maupun bayi wanita  yang pelaksanaannya dilaksanakan  pada hari ketujuh dari kelahiran dan betapa  lebih baik bila  dilakukan  berbarengan dengan aqiqah.

Hal tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap yang dicetuskan  tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya dan dipotong  rambutnya serta diberi nama.” (HR. Ahmad dan Ashabus Sunan)

Dalam riwayat yang beda  Rasulullah SAW bersabda : “Hilangkan darinya kotoran” (HR. Al-Bazzar)

Ibnu sirin saat  mengomentari hadis itu  berkata: “Jika yang dimaksud dengan kotoran tersebut ialah  bukan memotong  rambut, aku tidak memahami  apa maksudnya dengan hadis tersebut.” (Fathul Bari)

Mengenai fungsi  dari memotong  rambut bayi tersebut, Ibnu Al-Qoyyim berkata: “Mencukur rambut ialah  pelaksanaan perintah Rasulullah SAW guna  menghilangkan kotoran. Dengan urusan  itu  kita melemparkan  rambut yang jelek/lemah dengan rambut yang powerful  dan lebih bermanfaat untuk  kepala dan lebih meringankan guna  si bayi. Dan urusan  tersebut bermanfaat  untuk membuka lubang pori-pori yang terdapat  di kepala agar  gelombang panas dapat  keluar melaluinya dengan gampang  dimana urusan  itu  sangat berfungsi  untuk menguatkan indera penglihatan, penciuman dan pendengaran si bayi” (Ath-thiflu Wa Ahkamuhu, urusan  203-204).

Dalam pelaksanaan memotong  rambut, perlu diacuhkan  larangan Rasulullah SAW untuk mengerjakan  Al-Qaz’u, yaitu memotong  sebagian rambut dan tidak mempedulikan  yang lainnya. (HR.BukhoriMuslim

Ada sebanyak  gaya memotong  rambut yang tergolong  Al-Qaz’u itu  :

 1. • Mencukur rambut secara random  di sana-sini tak beraturan.
 2. • Mencukur rambut unsur  tengahnya saja dan tidak mempedulikan  rambut di sisi kepalanya.
 3. • Mencukur rambut unsur  sisi kepala dan tidak mempedulikan  bagian tengahnya
 4. • Mencukur rambut unsur  depan dan tidak mempedulikan  bagian belakan atau sebaliknya.

baca juga: syarat kambing aqiqah sesuai sunnah

Pemberian Nama yang baik

Nama untuk  seseorang sangatlah penting. Ia tidak saja  adalah identitas individu  dirinya di dalam suatu  masyarakat, namun pun  merupakan gambaran  dari karakter seseorang. Rasululloh SAW menegaskan bahwa sebuah  nama (al-ism) sangatlah identik dengan orang yang diberinama (al-musamma).

Dari Abu Hurairoh Ra, dari Nabi SAW beliau bersabda:

“Kemudian Aslam semoga Alloh menyelamatkannya dan Ghifar semoga Alloh mengampuninya.” (HR. Bukhori 3323, 3324 dan Muslim 617)

Ibnu Al-Qoyyim berkata: Barangsiapa yang menyimak  sunah, ia bakal  mendapatkan bahwa makna-makna yang terdapat  dalam nama sehubungan  dengannya sampai-sampai  seolah-olah makna-makna tersebut dipungut  darinya dan seakan-akan  nama-nama tersebut dipungut  dari makna-maknanya.

Dan andai  Anda hendak  mengetahui pengaruh nama-nama terhadap yang diberi nama (Al-musamma) maka simaklah  hadis di bawah ini: Dari Said bin Musayyib dari bapaknya dari kakeknya Ra, ia berkata:

Aku datang untuk  Nabi SAW, beliau juga  bertanya: “Siapa namamu?” Aku jawab: “Hazin” Nabi berkata: “Namamu Sahl”Hazn berkata: “Aku tidak bakal  merobah nama pemberian bapakku” Ibnu Al-Musayyib berkata: “Orang itu  senantiasa bersikap keras terhadap kami setelahnya” (HR. Bukhori 5836) (At-Thiflu Wa Ahkamuhu/Ahmad Al-‘Isawiy urusan  65).

Oleh sebab  itu, Rasululloh SAW menyerahkan  petunjuk nama apa saja yang usahakan  diserahkan  kepada anak-anak kita. Antara lain:

Dari Ibnu Umar Ra ia berkata: Rasululloh SAW sudah  bersabda: “Sesungguhnya nama yang paling digemari  oleh Alloh ialah  Abdulloh dan Abdurrahman.” (HR. Muslim 2132)

Dari Jabir Ra dari Nabi SAW beliau bersabda: “Namailah dengan namaku dan jangnlah anda  menggunakan kuniyahku.” (HR. Bukhori 2014 dan Muslim 2133)

Berkaitan dengan kapan ketika  yang tepat guna  pemberian nama untuk  bari yang baru lahir, semua  ulama menyatakan urusan  itu  usahakan  dilaksanakan  pada hari ketujuh dari kelahiran berbarengan dengan pengamalan  aqiqah dan pencukuran rambut. Namun pun  pemberian nama itu  boleh dilaksanakan  sebelumnya.

Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap yang dicetuskan  tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya dan dipotong  rambutnya serta diberi nama” (HR. Ahmad dan Ashabus Sunan)

Syukuran aqiqah di di hari ke 40 Hari

Berkaitan dengan perayaan 40 hari sesudah  kelahiran jabang bayi, urusan  tersebut berlawanan  dengan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana di atas. Kalau memang hendak  memperkenalkan bayi untuk  para tetangga, kenapa urusan  itu  tidak dilaksanakan  berbarengan dengan pengamalan  aqiqah?

Adat atau kelaziman  perayaan itu  adalah warisan masa kemudian  yang masih tidak sedikit  dipercayai dan dilakukan  oleh masyarakat kita. Tentunya ini ialah  tugas anda  untuk mengucapkan  yang sebenarnya untuk  mereka sehubungan  dengan bimbingan  Rasulullah SAW dalam pengamalan  aqiqah. Anda bisa  menyampaikan untuk  orang tua kita  bahwa pengamalan  aqiqah adalah ungkapan syukur kita untuk  Allah atas kelahiran bayi.

Aturan aqiqah dalam islam, apa dan bagaimana?

aturan aqiqah? 5 jawaban disini akan  menjawab dari pertanyaanmu, apakah terdapat  aturan yang khusus tentang  aqiqah atau aturan aqiqah anak laki-laki dan anak wanita  yang berlaku? Simak jawaban dibawah ini.

lebih lanjut..

1. aturan aqiqah yang kesatu  merupakan

Kambing paling tidak  berumur  satu tahun. Bagi  anak laki-laki dua ekor, dan untuk khusus  anak wanita  satu ekor saja, bisa jadi kalau anda tidak dapat  maka 1 ekor domba  untuk njenengan melakukan akikah anak laki-lakinya juga diizinkan  dan mendapat pahala.

2. Aturan masa-masa  aqiqah?

Sementara tersebut  para ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah berpandangan bahwa masa-masa  aqiqah sangat  sunnah ialah  pada hari ketujuh dan jangan  sebelumnya. Ulama Malikiyah pun memberi batas  bahwa masa-masa  aqiqah sesudah  hari ke-7 dirasakan  sudah gugur

Baca juga: jasa paket aqiqah anak perempuan

3. Apakah aturan Hukum aqiqah?

Akikah secara istilah adalah pengurbanan  hewan  dalam syariat Islam, sebagai format  rasa syukur umat Islam terhadap Allah SWT. tentang  bayi yang dilahirkan. Hukum akikah menurut  keterangan dari  pendapat yang sangat  kuat ialah  sunah muakadah, dan ini ialah  pendapat jumhur ulama menurut  keterangan dari  hadis.

4. Apa hikmah di syariatkan Aqiqah?

aqiqah bisa bermakna memutus atau  melubangi. Sebagai istilah agama, aqiqah adalah sembelihan yang dilaksanakan  penyembelihannya dengan maksud guna  kelahiran seorang anak, baik tersebut  laki-laki maupun wanita  di hari yang ketujuh semenjak  kelahirannya. Adapun tujuannya untuk menggali  ridhla Allah SWT

Baca juga: aturan aqiqah dalam penyembelihan kambing

5. tentang aqiqah hari 40

Mereka beropini bahwa hukumnya tersebut  tidak sah bilamana  aqiqah dilakukan  sebelum bayi lahir. Memotong hewan  sebelum bayi bermunculan  maka dirasakan  sebagai sembelihan biasa. Ulama dari kalangan Syafi’iyah beropini bahwa masa-masa  aqiqah dapat  diperpanjang. Meski begitu, kerjakan  aqiqah sebelum anak baligh (dewasa)

Bagi kamu  yang sudah mengetahui  tentang aturan aqiqah anak, dan untuk kamu  yang sedang mau menyelenggarakan  acara aqiqah dan tidak hendak  repot, kami meluangkan  jasa aqiqah, kami melayani seluruh  kebutuhan kamu  untuk acara syukuran aqiqah. Percayakan untuk  team kami, kamu  bisa menghubungi kami di sini: Jasa pelayanan syukuran aqiqah jogja. atau jasa catering jogjaTerimakasih.

Prosesi acara aqiqah Anak yang Benar.

paket aqiqah, layanan aqiqah terdekat
paket aqiqah

Prosesi acara aqiqah Anak yang Benar. berikut ini adalah beberapa proses acara aqiqah, dalam rangka mensyukuri kelahiran anak. NB: untuk paket bisa dilihat dibawah.

Dalil Tentang Pelaksanaan Akikah Anak

Dari Samurah bin Jundab berkata, Rasulullah bersabda bahwa “semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya pada hari ketujuhnya disembelih hewan  (kambing), diserahkan  nama, dan dipotong  rambutnya.” [HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, Ahmad].

Dari Aisyah berkata, Rasulullah bersabda “Bayi laki-laki diakikahi dengan 2 domba  yang sama dan bayi wanita  1 kambing.” [HR Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah].

Dari Salman bin ‘Amir Ad-Dhabiy berkata, Rasulullah bersabda “Aqiqah dilakukan  karena kelahiran bayi, maka sembelihlah hewan  dan hilangkanlah seluruh  gangguan darinya” [Riwayat Bukhari].

Jumlah HEWAN  Akikah UNTUK Anak, nb: tersedia paket

Minimal jumlah hewan  untuk akikah ialah  satu ekor baik laki-laki atau perempuan. Sebagaimana menurut  keterangan dari  Ibnu Annas ra, “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengakikahi Hasan dan Husen satu kambing  satu domba” (Hadist Shahih Riwayat Abu Dawud serta Ibnu Al Jarud.

baca juga: 4 cara syukuran aqiqah di jogja yang populer

Akan namun  untuk lelaki dikhususkan  2 ekor dan 1 ekor untuk wanita  menurut  hadist di bawah ini:

Ummu Kurz Al Ka’biyyah berkata, “Rasulullah SAW memerintahkan supaya  disembelihkan akikah 2 ekor kambing  dari anak laki-laki dan dari anak wanita  1 ekor.” (Hadist sanadnya shahih riwayat Imam Ahmad dan Ashhabus Sunan)

Hal yang Disyariatkan Mengenai Akikah Anak

 1. Disunnahkan memberi nama dan mencukur  rambut (gundul) hari ke-7. Contohnya andai  anak bermunculan  pada hari Ahad, maka ‘akikahnya jatuh pada Sabtu.
 2. Bagi  anak laki-laki disunnahkan berakikah dengan 2 ekor domba  dan 1 ekor guna  anak perempuan.
 3. Akikah ini dibebankan untuk  orang tua si anak, bakal  tetapi dapat  juga dilaksanakan  oleh wlinya yang beda  (kakek, paman, dll).
 4. Akikah ini hukumnya sunnah.

Ketentuan Mengenai Daging Akikah, nb: tersedia paket aqiqah

Dianjurkan daging yang diserahkan  dalam situasi  matang laksana  hadist Aisyah ra, “Sunnahnya 2 ekor domba  untuk anak laki-laki dan 1 ekor domba  untuk anak wanita  lalu dimasak tanpa mematahkan tulangnya. Lalu dimakan (oleh keluarganya) dan disedekahkan pada hari ketujuh”. (HR al-Bayhaqi)

baca juga: manfaat aqiqah anak, orang tua harus tau

Daging akikah selain untuk  tetangga atau fakir miskin dapat  juga diserahkan  kepada orang non-muslim. Apalagi andai  hal ini dimaksudkan untuk unik  simpati atau dalam rangka dakwah. Dalilnya dalam firman Allah, “Mereka memberi santap  orang miskin, anak yatim, dan tawanan, dengan perasaan senang”. (QS. Al-Insan : 8). Berdasarkan keterangan dari  Ibn Qudâmah, tawanan pada ketika  itu ialah  orang-orang kafir. Namun demikian, keluarga pun  boleh memakannya sebagian.

Nah, setelah membaca artikel diatas, bagi anda yang membutuhkan jasa layanan aqiqah jogja, atau yang sedang mencari aqiqah jogja enak. Kami adalah solusi bagi anda yang mencari jasa aqiqah di jogja. Cari disini, apa yang anda butuhkan mengenai: paket aqiqah, harga kambing aqiqah jogja, aqiqah jogja murah, dan aqiqah jogja terdekat dan enak. Atau bisa kunjungi (Ridho Aqiqah.com)

kambing untuk aqiqah, standar sunnah

kambing untuk aqiqah tahun 2020

8 pertanyaan seputar domba  aqiqah. Yang bakal  membuatmu yakin.

1. Kambing guna  aqiqah usia  berapa?

Hewan guna  aqiqah anak berasal dari mamalia kecil yakni laksana  kambing, domba, ataupun biri-biri. Seperti yang telah diterangkan  di atas bahwa umur domba  untuk aqiqah anak sama dengan peraturan  umur fauna  kurban (minimal 1 tahun).29 Agu 2019

2. Berapa ekor domba  untuk aqiqah anak laki laki?

bahwa akikah dengan seekor domba  untuk anak laki-laki dinilai lumayan  dan sah. Bahwa anak laki laki jumlahnya 2 dan perempuan 1

3. Apa saja kriteria  aqiqah?

Syarat Kambing Aqiqah Hewan sembelihan aqiqah mempunyai  syarat domba  aqiqah boleh bareng  kambing ( baik jantan maupun betina ), domba, sapi , atau unta. … Hewan aqiqah me sti dalam suasana  sehat, jangan  ada cacat dan dalam suasana  sakit. Hewan aqiqah me sti yakni fauna  yang sudah pantas  disembelih laksana  mana halnya kurban

Baca juga: memilah milih domba  aqiqah yang sehat dan murah

4. Berapa harga domba  untuk aqiqah?

Bulunya relatif lebih berukuran lebih pendek daripada domba  pada umumnya, kecuali pada ekor dan dagunya. Bentuk kepala domba  ini kecil dan enteng  dengan format  tubuh yang relatif kecil. Tanduk domba  Kacang (Jawa) pendek. Harga kambing: Rp. 800.000,- hingga  dengan Rp. 2.600.000,-

5. Bolehkah menawar domba  aqiqah?

Jika tidak terdapat  petunjuknya dalam nash, maka berpulang pada  hukum mula  urusan jual beli, yaitu  mubah alias boleh-boleh saja menawar secara wajar. Berqurban memang hal  ibadah, namun  membeli fauna  qurbannya ialah  bab muamalah

6. Bolehkah Aqiqah diganti dengan sapi?

Assalamu’alaikum wr. wb Jawaban :Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,Kalau merujuk aslinya, memang yang diberikan contoh  dalam menyembelih aqiqah itu melulu  kambing dan bukan sapi. Namun apakah boleh menyembelih sapi sebagai ganti kambing, semua  ulama bertolak belakang  pendapat.

7. Apakah Kambing Aqiqah me sti Poel?

Syarat jasmani  kambing aqiqah juga dapat  merujuk pada kriteria  domba  qurban. Di mana domba  harus dalam situasi  sehat, timbangannya berbobot, tidak mempunyai  cacat fisik, dan tak mempunyai  penyakit.

8. Bolehkah fauna  kambing guna  aqiqah diganti dengan fauna  lain?

Mereka umumya sepakat membolehkan beraqiqah dengan fauna  seelain domba  yaitu sapi atau unta. Diantara dasarnya sebab  sapi atau unta juga dapat  digunakan seebagai sarana ibadah. … dia berbicara  bahwa Anas bin Malik radhiyallahuanhu menyembelih seekor unta guna  aqiqah anaknya

Baca juga: jasa yang melayani ritual aqiqah di jogja

Bagi anda yang menginginkan kambing aqiqah, atau mencari tau tentang seputar pelayanan aqiqah secara cepat dan aman, konsultasikan masalah anda tentang aqiqah bersama tim konsultan kami, kami melayani anda seputar informasi dan kebutuhan anda lainya, jangan ragu segera klik website kami di www.ridhoaqiqahjogja.com . segera kontak kami, kami siap melayani 24 jam.

Paket Ridho Aqiqah

Istimewa

PAKET AQIQAH JOGJA (3)

Ridho Jasa Layanan Aqiqah Jogja, merupakan solusi tepat memilih dalam melaksanakan ibadah aqiqah Anda. Ibadah aqiqah merupakan tuntunan agama untuk putra putri anda tercinta.

Fitur aqiqah ridho , syar’i, amanah dan hemat…. Syar’i artinya sesuai tuntunan serta Amanah sesuai harapan yang diinginkan pelanggan paket pilihan akikahnya. Hemat wujud tampilan dan menu yang enak rasanya namun dengan biaya yang murah dan hemat.

Aqiqah enak dan lezat cocok disajikan untuk sanak keluarga, kerabat dan tetangga dan tamu undangan saat pelaksanaan ibadah aqiqah berlangsung.

Kami siap Melayani Pesanan Aqiqah Anda karena :

Aqiqah ridho Harga Terjangkau

Anda akan mendapatkan harga yang Hemat dan terjangkau dengan rasa masakan yang enak

Hewan Berkuwalitas

Dalam melaksanakan ibadah aqiqah, aqiqah Ridho  memiliki Hewan pilihan dan unggulan yang  Berkwalitas. Hewan (Kambing/Domba) baik Jantan ataupun betina yang kita sediakan sudah sesuai dengan syarat syah secara syariat Islam (Usia maupun kondisi fisik hewan)

Mudah dan Praktis cara order dan pembayaran

Konsumen bisa bayar Cash Lunas maupun DP dulu, dan pelunasan ketika pengantaran Aqiqahnya

Bukti dan kenangan sudah melaksanakan aqiqah

Sebagai bukti dan kenangan kenangan dari kami, Ridho Aqiqah memberikan kenang-kenangan dalam bentuk sertifikat aqiqah.

Untuk Informasi  pemesanan aqiqah bisa kontak kami  via WhatsApp 0823 – 3333 – 3776 atau  No. Tlp Kantor :   ☎️ 0274- 384 096

Ridho Catering Jogja

Istimewa

ctrngc

Ridho Catering adalah salah satu layanan jasa catering terbaik di yogyakarta yang menyediakan berbagai macam paket menu catering untuk kebutuhan anda seperti paket catering acara kantor, paket catering acara keluarga, paket catering acara lamaran, paket catering acara pengajian dll. ridho catering sudah berpengalaman sejak tahun 2011 sampai sekarang Ridho Catering terus melayani jasa catering khususnya dijogja dan sekitarnya sebagai solusi atas kebutuhan pangan masyarakat.

Sejak didirikannya ridho catering, kami selalu mengembangkan jasa pelayanan catering ini. baik dari segi pelayanan, menu makanan dan tampilannya. kami juga melayani ruquest anda untuk menu yang ingin disuguhkan di acara yang akan anda gelar. kami juga memiliki menu pilihan untuk anda dengan rasa yang berkualitas tinggi dan tentunya halal. berikut adalah paket dari kami

paket-ridho-catering-jogja

Alamat Ridho Catering Jogja: Jl. Watugilang, Ledok KG III/ 845, Rt. 41/ 10, Kotagede, Yogyakarta (Barat Watugilang/ Hastorenggo/ Coklat Monggo)

Hukum Aqiqah Kambing Betina

Untuk konsultasi terkait aqiqah hubungi kami (Ridho Group). melayani aqiqah  nasi box, aqiqah prasmanan, catering aqiqah dll.Kambing-Betina

Hukum Aqiqah untuk kambing betina menurut syariat islam tidak disyaratkan dalam kambing aqiqah harus jantan atau harus betina. Sesuai dalil dari hadits Rasulullah SAW

عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لايضركم أذكرانا كن أم إناثا

“Untuk anak laki-laki dua kambing, dan untuk anak perempuan satu kambing, dan tidak memudharati kalian apakah kambing-kambing tersebut jantan atau betina.” (HR. Ashhabus Sunan, dan dishahihkan Syeikh Al-Albany)

Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memilih ketika aqiqah kedua cucunya memilih yang paling sempurna, yaitu domba jantan, dan ini bukan pengkhususan, maka boleh dalam aqiqah menyembelih kambing betina meskipun dari jenis المعز, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh kemutlakan lafadz الشاة dalam hadist-hadist yang lain.” (Tharhu At-Tatsrib, Al-‘Iraqy 5/208)

Wallahu a’lam.

Demikian keterangan dari kami terkait hukum jenis hewan aqiqah yang disembelih. hubungi  kami jika anda membutuhkan jasa catering aqiqah.

kami juga melayani catering aqiqah dan prasmanan. Detail infonya cek website kami www.ridhocatering.com dan www.cateringjogja.info

Jasa Aqiqah Jogja

Ridho Aqiqah Yogyakarta. Halal, Hemat, Syar’i, dan Higienis Ridho Aqiqah adalah penyedia jasa aqiqah yang profesional dengan produk berkualitas dalam rasa maupun tampilan. Halal sesuai dengan tuntunan islam, Sehat dengan pemilihan yang terbaik dan pengemasan yang higienis.

KENAPA HARUS RIDHO AQIQAH?

Halal : Halal sesuai standar makanan mulai dari pemilihan bahan sampai proses pengolahan.

Hemat : Harga paket terjangkau di semua kalangan, dengan berbagai keuntungan yang diperoleh konsumen.

Syar’i : Syar’i dalam pemilihan kambing sampai proses menyembelihan yang sesuai syariat islam.

Higienis : Selalu menjaga kebersihan mulai dari proses pengolahan menu sampai paket di kemas dan siap dikirim

anak perempuan*Untuk Harga berikut adalah harga paket dengan kambing betina untuk harga kambing jantan dikenakan biaya tambahan Rp 250.000,-*anak laki-laki*Untuk Harga berikut adalah harga paket dengan kambing betina untuk harga kambing jantan dikenakan biaya tambahan Rp 250.000,-*fasilitasisi nasi box

Lokasi

Jalan Masjid Besar Mataram, Ledok KG 3. No. 845, Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55173

Jam Kerja

08:00 AM – 05.00 PM Senin – Sabtu

Kontak : 0274-384 096
Email : Tanyayatman@gmail.com

Kambing Untuk Aqiqah Jantan atau Betina?

Jika anda ingin melaksanakan aqiqah untuk anak anda pasti akan muncul pertanyaan tentang Kambing untuk Aqiqah Jantan atau Betina? maka dari itu kami Ridho Aqiqah Jogja hadir untuk menjawab semua pertanyaan anda terkait aqiqah yang akan anda gelar

persamaan antara Aqiqah dengan Qurban

Jawaban : Jika yang lahir adalah bayi laki-laki maka hewan kambing yang disembelih berjumlah dua ekor, sedangkan untuk bayi perempuan cukup menyembelih satu ekor hewan saja. Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW  dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah bersabda :

“Barangsiapa diantara kalian yang ingin menyembelih (kambing) karena kelahiran bayi maka hendaklah ia lakukan untuk laki-laki dua kambing yang sama dan untuk perempuan satu kambing.” [HR Abu Dawud, Nasa’i, Ahmad]

Sedangkan untuk jenis hewannya Kambing atau Domba? Jantan atau Betina? tidak ada ketentuan terkait masalah itu baik itu kambing atau domba, jantan atau betina boleh disembelih sebagai hewan aqiqah, sebagaimana perintah yang disampaikan Rasulullah SAW dari Aisyah ra berkata, yang artinya:

“Nabi SAW memerintahkan mereka agar disembelihkan aqiqah dari anak laki-laki dua ekor domba yang sepadan dan dari anak perempuan satu ekor.” (Shahih riwayat At Tirmidzi).

Demikian jawaban kami, jika anda berkenan menggelar aqiqah untuk bayi anda, atau sedang mencari jasa penyembelihan hewan aqiqah yang syar’i sesuai ketentuan islam kami Ridho Aqiqah Jogja siap melayani anda. Paket Aqiqah yang bervariasi dengan harga terjangkau disegaja kalangan hubungi kami 0823-3333-3776 (Cs Ridho Group) untuk pemesanan aqiqah anda.

Selain Aqiqah kami juga melayani catering prasmanan untuk lebih detail cek di website kami www.ridhocatering.com atau www.cateringjogja.info

Paket Aqiqah Murah Jogja

Ridho aqiqah didirikan tahun 2011 untuk melayani kebutuhan akan jasa catering Aqiqah yang halal, berkualitas dan bercitarasa tinggi serta tetap mengutamakan ke-hygienis-an produk dan olahan.

Dengan pengalaman yang sudah lebih dari enam tahun di bidang jasa catering aqiqah serta didukung oleh team yang solid, kami berkomitmen untuk selalu menyediakan layanan baik dari segi kualitas, freshfood(makanan segar) dan ketepatan waktu.

Hubungi Ridho aqiqah:

  • Lokal : (0274) 384 096.
  • Hp / WA : 082 333 333 776
  • Hp / WA : 085 888 999 150

wa

 • Akte Notaris : Irma Fauziah SH. 57/14 Maret 2014
 • HO               : 0358/0733.KG/2014/2669/12 .25 April 2014
 • TDUP           : 0651/JB/20/ 4 Juni 2014

Email :
aqiqahridho@yahoo.com
ridhoaqiqahjogja@gmail.com

Alamat Pusat : Jalan Masjid Besar mataram, Ledok KG. III/845 RT 41  RW10, Kotagede, Yogyakarta.

PAKET AQIQAH ANAK PEREMPUAN DENGAN NASI BOX (SATU KAMBING)

Harga berikut sudah termasuk kambing jasa masak dan nasi boxnya

anak perempuan

PAKET AQIQAH ANAK LAKI-LAKI DENGAN NASI BOX (DUA KAMBING)

FASILITAS SHOHIBUL AQIQAH

fasilitas

Pesan paket  Aqiqah Tanpa Nasi Box, jadi hanya kambing masak saja

paket tanpa nasi box

Isi Menu Paket aqiqah, Bisa sesuai paket bisa pesen menu variasi sendiri

isi nasi box

Aqiqah sekaligus hantaran atau ater – ater

paket hantaran

Paket Kambing Guling Aqiqah

paket kambing guling